časosběr  obsah   rejstřík


Zvířecí práva VI
O smluveném minimu pěti svobod „hospodářských“ zvířat + šesté podle Johna Webstera. Pokračování úvah nad jeho knihou „Welfare: životní pohoda zvířat aneb Střízlivé kázání o ráji“.

V první části své knihy John Webster analyzuje povahu vědomí, životní pohody a utrpení zvířat. Ve druhé části navrhuje opatření nezbytná ke změně. Při analýze se drží pojetí tzv. pěti svobod. Toto nejzákladnější vodítko pro zajištění welfare neboli životní pohody zvířat začalo vznikat někdy v polovině 60. let minulého století. Brambellova komise sestavená britským parlamentem poté, co vyšla kniha „Animal Machines“ Ruth Harrisonové, poprvé provedla inspekci životní pohody zvířat a navrhla, že by všechna zvířata měla mít přinejmenším svobodu „vstát, lehnout si, otočit se, očistit si tělo a natáhnout končetiny“.

Toto minimum, které vešlo ve známost jako „pět svobod“, však ani zdaleka a ani v těch nejcivilizovanějších zemích není naplněno. John Webster je toho názoru, že „pro životní pohodu zvířete (nebo člověka) není ve skutečnosti nutné, aby bylo či byl či byla úplně osvobozena od hladu, zimy, bolesti, strachu atd. Je jen třeba, aby se zvíře mohlo s těmito problémy vypořádat vlastní aktivitou a vyhnulo se tak utrpení“. A tak navrhuje přidat ještě šestou svobodu: „svobodu vykonávat volně a osobně kontrolu nad vlastní životní pohodou, a tím se vyhnout nejen utrpení, ale i stavu umrtvující nečinnosti“.

Pět svobod „hospodářských“ zvířat:

  • Svoboda od hladu a žízně - nerušeným přístupem k čerstvé vodě a krmivu zaručujícímu plné zdraví a tělesnou zdatnost
  • Svoboda od nepohodlí - poskytnutím odpovídajícího prostředí včetně úkrytu a pohodlného místa k odpočinku
  • Svoboda od bolesti, zranění a onemocnění - prevencí anebo rychlou diagnózou a léčením
  • Svoboda od strachu a stresu - zajištěním takového prostředí a zacházení, které vylučují psychické strádání
  • Svoboda projevit přirozené chování - poskytnutím dostatečného prostoru, vhodného prostředí a společnosti zvířat téhož druhu

(Zdroj: Welfare hospodářských zvířat, brožura RSPCA = Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.)

Za nejzdařilejší pokus o jednoduchou definici životní pohody zvířete považuje John Webster tuto: „Pohoda zvířete je určena jeho schopností vyhnout se strádání a zachovat si zdatnost.“ Jeho přístup však spočívá především v tom, že se snaží jemněji rozlišovat. Vychází z toho, že „pohodu asi vnímají sama zvířata úplně jinak než veřejné mínění…“ Přiznává také, že věda na mnoho otázek nemá odpověď, ba dokonce zatím ani metodu, jak je řešit. Svůj praktický postoj shrnuje Webster takto: „I když nelovím, nestřílím, ani nerybařím pro zábavu, jím většinu druhů masa…, ale nejím maso kuřecích brojlerů, kteří byli vykrmeni v čistě ekonomických důvodů v těch nejintenzivnějších produkčních systémech.“

Hana Kolářová (odborné konzultace: Ing. Romana Šonková, Mgr. Lubomíra Chlumská, Mgr. Veronika Kinasová, Nadace na ochranu zvířat Praha)

Základ tohoto textu vznikl v červenci 2004 a vyšel v časopisu pro ekogramotnost Bedrník 4/2004, v němž je toho ke čtení na toto téma mnohem víc (vydává jej SSEV Pavučina ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER).