časosběr  obsah   rejstřík


Zvířecí práva V
Základní kniha o welfare zvířat pochází od Johna Webstera, předního odborníka tohoto oboru - profesora chovu hospodářských zvířat na Fakultě veterinárních věd univerzity v Bristolu.

„V žádném případě se nezastávám násilí jako prostředku k osvobození zvířat. Ve skutečnosti se ho děsím, ale nemůžu předstírat, že nemá žádný účinek… Kdykoli veřejnost projevuje proti něčemu odpor… vždycky to přitahuje onu malou vrstvu extrémistů, kteří věci škodí a jsou nebezpeční. Když ale široká veřejnost dává najevo pobouření, znamená to, že něco není v pořádku,“ říká profesor John Webster, jehož kniha "Animal Welfare - A Cool Eye Towards Eden" vyšla v roce 1994 (v českém překladu „Welfare: životní pohoda zvířat aneb Střízlivé kázání o ráji“ vydala „Nadace na ochranu zvířat“ v roce 1999). Je to kniha „konstruktivního přístupu k problému vlády člověka nad zvířaty“, jak se praví v jejím českém podtitulu.

Pro toho, koho by snad zarazilo pojetí „vlády“ člověka nad zvířaty, má John Webster odpověď: V současné době máme vládu plně ve svých rukou. Máme jak dostatečnou moc zničit většinu druhů „vyšších“ živočichů (ptáků a savců), tak dostatečný blahobyt, abychom se k nim mohli chovat odpovědně a nesobecky. S takovou úděsnou mocí v ruce však nestačí řídit se jednoduše soucitem… Potřebujeme správně přemýšlet a správně jednat.

Proti radikální propagaci vegetariánství ve jménu soucitu se zvířaty Webster argumentuje: Je nevyhnutelným osudem každé živé bytosti, že její tělesná schránka je dříve či později zkonzumována někým jiným a využita na energii, byť jsou to třeba mikroorganismy. S anglickým humorem, který zůstává i v českém překladu zachován, John Webster uzavírá kapitolu o radikálním aktivismu „Hněv působí nejlépe, je-li podáván chlazený… Na mě daleko víc působí morální odvaha jedné mé známé paní farmářky,“ píše, „která provádí svůj dobytek předporážkovou přípravou. Ta zahrnuje uvykání zvířat na manipulaci a krátký převoz k jatkám, a také chůzi spolu se zvířaty naháněcí chodbou až k omračovacímu kotci, takže zvířata pak zůstávají klidná a ničím netrpí až k samému prahu neexistence.“

Johna Webster se hlásí ke střední cestě slovy: „…řešení není možné nalézt samolibým moralizováním o povaze práv zvířat, ale praktickým přístupem, který hledá cesty, jak smířit naše požadavky na zvířata pod naší vládou s opravdovou starostí o jejich životní pohodu.“

Hana Kolářová (odborné konzultace: Ing. Romana Šonková, Mgr. Lubomíra Chlumská, Mgr. Veronika Kinasová, Nadace na ochranu zvířat Praha)

Základ tohoto textu vznikl v červenci 2004 a vyšel v časopisu pro ekogramotnost Bedrník 4/2004, v němž je toho ke čtení na toto téma mnohem víc (vydává jej SSEV Pavučina ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER).