časosběr  obsah   rejstřík


Zvířecí práva XVI
Zákony a směrnice v Evropě. A též klamavá reklama o životní pohodě zvířat ve velkochovech.

Nejdůležitější evropské právní normy na ochranu zvířat:
Rozhodnutí Rady, týkající se Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (78/923/EEC)
Směrnice Rady stanovující minimální standardy pro ochranu telat (91/629/EEC)
Směrnice Rady stanovující minimální standardy pro ochranu prasat (91/630/EEC)
Rozhodnutí Rady, týkající se Evropské dohody o ochraně jatečních zvířat (88/306/EEC)
Směrnice Rady o ochraně zvířat během jejich porážky nebo jejich utracení (93/119/EEC)
Směrnice Rady o ochraně zvířat během přepravy a pozměňující Směrnice 90/425/EEC a 91/496/EEC (91/628/EEC)
Rozhodnutí Rady, týkající se Evropské dohody o zachování evropské volně žijící fauny a flóry a přírodních stanovišť (82/72/EEC)
Směrnice Rady o ochraně přirozených biotopů a volně žijících zvířat a rostoucích rostlin (92/43/EEC)
Směrnice Rady o ochraně zvířat během přepravy (95/29/EC)
Další okruh zákonů, které si situace a doba žádá, se bude muset věnovat fyziologickým, genetickým a dalším podobným manipulacím se zvířaty.

V České republice vstoupila 1. března 2004 v platnost novela Zákona na ochranu zvířat č. 246/92 Sb. „Přejala z Evropské unie řadu nesporně pozitivních předpisů, především pokud jde o hospodářská zvířata, a v některých bodech jde dokonce nad rámec těchto předpisů (zákaz pokusů na zvířatech při testování kosmetiky, zákaz pojízdných zvěřinců, akvárií apod., zákaz drezúry primátů)… Přestože bude novelizovaný zákon znatelným krokem kupředu v ochraně zvířat, je v řadě bodů nedodělaný a sporný,“ hodnotí zpravodaj „Svoboda zvířat“.

Potřebujeme vzdělání a informace. Potravinářský průmysl má zájem udržovat u zákazníků představu šťastných slepiček v zeleni na obrázku z krabičky „čerstvých selských vajec“ (která pocházejí z nejintenzivnějšího bateriového chovu) nebo elegantních veselých krav, které nám rády dávají mléko na nejjemnější sýry.

V prodejnách masa a uzenin nikdo nikdy nebude dělat reklamu své výrobě fotografiemi z reality velkochovů a jatek. Ještě tak obrazem pasoucích se stád na horských loukách.

Právě teď (ano, počínaje srpnem 2012) je možno zapojit se do jednoduché kampaně proti klamavé reklamě, vyhlášené Compassion in World Farming (CIWF). Podrobnosti o kampani na webu Společnosti pro zvířata.

O protiváhu se snaží i další organizace na ochranu zvířat, vládní i nevládní. Organizují informační a osvětové kampaně na různých úrovních. Z billboardů Nadace na ochranu zvířat v Česku už známe krvavé tělo stažené lišky či kampaň za vegetariánství společnosti Zvíře v tísni. Konstruktivně využívá už deset let sílu zákaznické volby britská RSPCA, která vytvořila systém certifikace živočišných produktů z welfare chovů Freedom Food.

„Tvrdím, že je ve společném zájmu chovatelů, spotřebitelů, zvířat i zemědělské půdy, abychom potraviny živočišného původu přeřadili z kategorie pouhého zboží a hodnotili je podle kvality, zahrnující i úroveň systému chovu a v neposlední řadě také životní pohodu zvířat,“ říká o cílech vzdělávání v ochraně zvířat John Webster.

Hana Kolářová (odborné konzultace: Ing. Romana Šonková, Mgr. Lubomíra Chlumská, Mgr. Veronika Kinasová, Nadace na ochranu zvířat Praha)

Základ tohoto textu vznikl v červenci 2004 a vyšel v časopisu pro ekogramotnost Bedrník 4/2004, v němž je toho ke čtení na toto téma mnohem víc (vydává jej SSEV Pavučina ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER).