časosběr  obsah   rejstřík


Zvířecí práva X
Proti srsti a pižmu.

V roce 1997 bylo kvůli obchodu s kožešinami na světě zabito více než 31 miliónů zvířat. Znamenalo to pokles o 17 miliónů oproti roku 1988 způsobený tím, že stále více lidí se dozvídá a připouští si, s jakou krutostí je spojeno nošení kožichů. Počet zvířat chycených do pastí klesl v Kanadě ze tří miliónů ročně na milión. V zemích, jako je Velká Británie, Nizozemsko a Švýcarsko, se snížil prodej kožek o více než 90 %. Přesto vlivní módní návrháři stále s oblibou kožešiny používají. Podle organizace WSPA jedním z důvodů je domněnka, že chov zvířat na kožešinových farmách je pro zvířata přijatelný a nahradí krutý lov ve volné přírodě.

Drátěné „továrny na výrobu kožešin“ však nepředstavují o nic lepší situaci, než jakou zažívá zvíře chycené do pasti, když desítky hodin s rozdrcenou tlapou protrpí, než je dobito lovcem, pokud už předtím nezahyne vyčerpáním. Typická chovná farma se skládá z mnoha řad malých holých drátěných klecí. Nejčastěji se tak chovají norci, přitom v přirozeném prostředí teritorium norka zaujímá rozlohu až 3 km2. V roce 1994 P. Weipkema v odborné studii, že kojící lišky na farmách zabíjejí svá mláďata v důsledku nadměrného strachu a stresu. Odhadl, že takto se chová 10-20 % liščích samic.

Na základě této zprávy nizozemská vláda rozhodla o postupném zrušení těchto chovů. V jiných zemích odborníci navrhli zlepšení životních podmínek na kožešinových farmách. Pokud se tak upravila legislativa, jako v německém Hessensku nebo v Rakousku, způsobilo to zánik kožešinových farem, protože přestaly být ziskové. V ČR se podle nedávných údajů chovalo 40 tisíc kožešinových zvířat. Jak uvádí organizace „Svoboda zvířat“, evidence kožešinových zvířat u nás však neexistuje.

Jiný příkladem legálního trápení zvířat kvůli lidské marnivosti je výroba parfémů. Jejich důležitou složkou bývá přírodní pižmo, které se především v Etiopii bolestivým způsobem odebírá cibetkám chovaným v krutých podmínkách. S obrovským ziskem se z něj vyrábějí parfémy světových značek. Výrobci nejsou navzdory tlaku ochránců zvířat ochotni se používání přírodního pižma vzdát. Někteří, jako je Calvin Klein nebo Yves St. Laurent udávají, že přírodní pižmo nepoužívají. Původně to tvrdil i Chanel. Organizace WSPA si ale objednala laboratorní testy a ty zjistily pižmo i ve slavném parfému Chanel No 5. Teprve poté Chanel oznámil, že využívá pouze staré zásoby pižma a nové už nenakupuje.

Hana Kolářová (odborné konzultace: Ing. Romana Šonková, Mgr. Lubomíra Chlumská, Mgr. Veronika Kinasová, Nadace na ochranu zvířat Praha)

Základ tohoto textu vznikl v červenci 2004 a vyšel v časopisu pro ekogramotnost Bedrník 4/2004, v němž je toho ke čtení na toto téma mnohem víc (vydává jej SSEV Pavučina ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER).