časosběr  obsah   rejstřík


Vyvrácený předpoklad
Loni zveřejněná studie dokládá, že za nárůst mozku - a tím i rozumu - nevděčíme masu.

Mozek vyžaduje značný příjem energie. Jak si tedy, oproti srovnatelně velkým lidoopům, můžeme dovolit mít mozek o tolik větší?

Dosud přijímaným vysvětlením byla hypotéza o nákladných tkáních, podle níž byla hmota mozku „vyměněna“ za hmotu jiných energeticky náročných orgánů, především zažívacího traktu. A tento přesun měl být umožněn náhradou energeticky „řidších“ složek naší potravy vydatnějšími - masem (menšina badatelů se přikláněla k hlízám, podobným bramborám).

Loni otištěná studie (v listopadovém čísle časopisu Nature) s názvem „Energetika a evoluce velikosti lidského mozku“ však dokládá, že žádná taková výměna neproběhla. Jinak řečeno, předchozí hypotézu vyvrací.

Nejpodstatnějším zjištěním nové studie je, že mozek nám zbytněl díky bipedalismu.

Účinnější pohyb po dvou (než čtyřech) končetinách nám ušetřil spoustu energie. Zatímco jiní nehetnatci srovnatelnou část energie spotřebovávali na přenášení svého tělního tuku, nám bipedalismus dovolil (při zachování si dostatečného množství našeho tělního tuku) zvyšovat mozku dodávky energie a tím i jeho velikost a schopnosti.

Předloha (podrobný článek na webu GREEN ACTION).

Studie na webu nature.com.

Roman Polach na webu „VTM živě“ píše o jiné studii (uveřejněné na webu PLoS ONE) na toto téma, ale s jinými závěry. Kupodivu v jeho článku není loňská studie (vyšlá v NATURE!) vůbec zmíněna.