časosběr  obsah  rejstříkVánoční sazby
Právníci dětí po dobu zimních prázdnin dočasně odvracejí svůj zájem od učitelů svých klientů a zaměřují se na v tomto období doslova přebujelou trestnou činnost jejich rodičů a prarodičů.

Slibování, že přijde Ježíšek, lze dle § 357 Trestního zákona klasifikovat coby šíření poplašné zprávy
= až 2 roky nepodmíněně.

„Nebudeš-li poslouchat, tak nic nedostaneš“ patří dle § 175 TZ do kategorie vydírání
= 6 měsíců až 4 roky nepodmíněně.

„Když budeš poslouchat, Ježíšek ti přinese...“ spadá dle § 332 TZ do kategorie podplácení
= až 2 roky nepodmíněně.

„Vydržíš-li do večera nepapat, uvidíš zlaté prasátko“ vykládá § 207 TZ jako zanedbání povinné péče
= trestní sazba až 2 roky nepodmíněně.

Otevření dopisu pro Ježíška jest dle § 182 TZ porušením listovního tajemství
= až 2 roky natvrdo.

Lití olova odhaluje § 148 TZ coby činnost, která může způsobit újmu na zdraví
= odnětí svobody až na 1 rok.