časosběr  obsah   rejstřík


Voda z vodovoda
Voda z kohoutku je zhruba 100x levnější než voda z PETky. Ekostopu zanechává nejméně 200x menší. A to není vše. Pro mnohé překvapivě zabodovala i po stránce zdravotní nezávadnosti.

Časopis „D-test“ uvedl v čísle 10/2009 výsledky testů balené a kohoutkové vody.

V laboratoři bylo testováno 18 druhů balené vody (včetně tzv. kojenecké) a 5 vzorků vody natočené z kohoutku v bytech v Praze, Plzni, Brně, Ostravě a Liberci. Záměrně byla vybrána odběrná místa vzdálená od vodárny. Navíc šlo o vodu z povrchových zdrojů - tedy náročnější na úpravu a zajištění nezávadnosti.

Na každém vzorku bylo provedeno 64 analýz. V řadě z nich (třeba pokud jde o obsah barya) kohoutkové vody překonaly i vody takzvaně kojenecké. Těžké kovy byly ve všech vzorcích výrazně pod normou - dokonce i v těch z kohoutků ve staré zástavbě s olověnými vodovodními trubkami. Stejně tak i dusičnany.

Polycyklické aromatické uhlovodíky byly (v malém množství) nalezeny jen ve třech vzorcích balených kojeneckých vod. Jejich zdrojem by mohly být PETky vyráběné z recyklovaného polyethylentereftalátu.

Pokud jde o takzvané chlorování vody, bylo ve vzorcích pátráno po látkách, které vznikají při dezinfekci vody. Naše norma pro jejich nejvyšší přípustné množství je 2x přísnější, než stanovuje směrnice EU. Byla překročena pouze v Ostravě, i tak však byla výrazně pod hladinou doporučenou EU. Pozoruhodné ale je, že i tyto látky se našly v balených, údajně pramenitých vodách.

Ze čtrnáctideníku ZIKADO z 24. března 2010. Převzato s laskavým svolením redakce.