časosběr  obsah   rejstřík


Vlak ujíždí...
jak zemědělství, tak celému lidstvu; upozorňují univerzitní profesoři - před desetiletím i dnes.

„Vůči planetě se nechováme jako zkušení hospodáři,“ varuje David Tilman z Minnesotské univerzity. I naše děti budou muset jíst, ale současné zemědělství jako by na to nebralo zřetel.

Zvyšující se spotřeba masa ve světě si do padesáti let vyžádá novou zemědělskou půdu o rozloze celých Spojených států, což bude znamenat další útok na pralesy i savany Jižní Ameriky a střední Afriky.

Tilmanův kolega Peter Reich dodává: „Tím se nezměrně ochudí rozmanitost přírody na celé planetě a na to pochopitelně doplatíme. Svět zbavený pestrosti druhů zvířat i rostlin bude nejen méně krásný, ale hlavně méně bezpečný.“

Při větší koncentraci stád se budou mezi dobytkem snadněji šířit nemoci, jak již naznačuje světová epidemie slintavky-kulhavky. Velkochovy potlačí rozmanitost plemen. Nemoci zvířat se budou stále více přenášet na lidi. Zemědělci budou více hnojit, což znamená, že přibudou znečištěné zarůstající vodní plochy a zhorší se též kvalita pitné vody.

Například v Mexickém zálivu již vznikla „zóna mrtvé vody“ o rozloze dvaceti tisíc čtverečních kilometrů, a to vinou hnojiv, která sem přináší řeka Mississippi. Zjistilo se, že ve vyspělých státech, kde se umělá hnojiva používají, přechází až třetina těchto látek do životního prostředí.

Z rubriky Mozaika časopisu Vesmír před 10 až 12 lety.

„Žádná civilizace se nevyhne zhroucení, pokud není schopna nakrmit své obyvatelstvo,“ zdůrazňují manželé Anne a Paul Ehrlichovi. A dodávají: „Kolaps bude mít podobu postupného rozkladu, protože hladomor, epidemie a nedostatek zdrojů způsobí rozpad centrálního řízení v rámci jednotlivých států, což bude doplněno narušením trhu a konflikty kvůli nedostatku.“

Zpráva o studii Ehrlichových na webu Novinky.cz. Zdroj grafu: Wikipedia.

P. S. Reuben: „Největším nebezpečím pro přežití Vás a Vašich dětí není nějaká atomová bomba,
ale to, co dnes večer sníte ze svého talíře.“