časosběr  obsah   rejstřík


Vejlsfrendly
Pokusme se přimět ty přímořské státy, které prozatím k velrybám přátelské nejsou, aby byly.

Již v roce 1986 zakázala Mezinárodní velrybářská komise (IWC) komerční lov velryb. Přesto několik států - Japonsko, Island a Norsko - nadále kytovce a velryby loví. Jak to? Zneužívají výjimku, slabé místo úmluvy. Údajně loví pro „vědecké účely“, což je pouhá záminka, cílem je obchodní zisk.

Kromě pokračujícího lovu čelí kytovci a velryby dalším hrozbám v podobě znečištění oceánů, dopadům změn podnebí (zejména na zdroje potravy), lodní dopravě (používání sonarů) a podobně. Je čas svolat všechny národy k ochraně největších obyvatel Země.

Připojme se k výzvě představitelům přímořských států, aby se zákaz komerčního lovu stal v jejich vodách důsledným a aby přes své vody zabránili přepravě velrybího masa. Bez výjimek.

Austrálie zažalovala Japonsko u Mezinárodního soudního dvoru za jeho „vědecký“ lov velryb, který má každoročně na svědomí stovky kytovců a velryb v Jižním oceánu.