časosběr  obsah   rejstřík


Vejce jako vejce?
Ano, na pohled vejce jako vejce. Už na první pohled ale nikoliv slepice jako slepice, od nichž pocházejí.

Obrázek na obalu bývá často lživý. Krásně opeřené zdravé slepice na zatravněném vesnickém dvorku. Uvnitř vajíčka potištěná trojkou. Každé prodávané vajíčko má mít na skořápce potisk. A každý potisk začíná číslicí. 0, 1, 2 a 3. Zdaleka nejčastěji se žel musí tisknout právě trojka. Tato vejce snesli ptáci, kterým znemožňujeme během jejich (námi velmi zkráceného) života naplňovat většinu jejich přirozených potřeb. Nemohou hřadovat, popelit se, shánět si potravu, zamávat křídly (ba často si je ani nemohou protáhnout, protože je jich v malé kleci narváno místo čtyřech pět, šest). Nežijí v přirozeném prostředí ani hejnu, nutném pro správné společenské vazby jedinců.

Trojky pocházejí od těchto slepic (takzvaných nosnic):

A nulky třeba od tady těch:

Předlohou následujícího obrázku byl plakát asi největší organizace za práva zvířat PeTA (People for the ethical Treatments of Animals).
"Think about what you´re eating" = „Přemýšlej o tom, co jíš“, nabádají.