časosběr  obsah   rejstřík


Sluneční tunel
je dle přesvědčení široké veřejnosti dílem Zelených. Vede ji k tomu zřejmě fakt, že právě Zelení soustavně podporují tzv. obnovitelné zdroje energie.

Solární boom z roku 2010, někdy též přezdívaný „Solární tunel“, je oblíbeným tématem mnoha politických stran. Obzvlášť rádi jej však používají coby klacek proti podpoře a rozvoji obnovitelných zdrojů energie politici ze strany ODS. Dal jsem si proto tu práci a vybral několik článků, které podrobně popisují rozhodující okamžiky, které měly zásadní vliv na průběh a dopady solárního boomu ke kterému došlo v roce 2010.

Článek Fotovoltaika v České republice – fakta a události přináší chronologický přehled událostí.

Článek Kdo a jak se snažil v roce 2009 zastavit boom fotovoltaiky se soustřeďuje zejména na klíčový moment solárního boomu 2010, kdy resortně příslušné Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Vladimíra Tošovského (předtím i potom předseda představenstva ČEPS, a. s., dříve dlouholetý manažer ČEZu) nominovaného do Fischerovy vlády za ODS sice již 24. 8. 2009 prostřednictvím tiskové zprávy oznámilo, že připravuje novelu zákona 180/2005, která by umožnila ERU adekvátně snížit výkupní ceny elektrické energie z fotovoltaických elektráren přiměřeně propadu investičních nákladů o 40 %, kterou však Fischerova vláda předložila do parlamentu až s tříměsíčním zpožděním 18. 11. 2009 (!), přitom k tomu aby mohl ERU vyhlásit výkupní ceny elektrické energie z fotovoltaických elektráren na rok 2010 již podle této novely, tak by musela být ne jen schválená, ale i účinná ještě před koncem listopadu 2009! Tj. schválená v poslanecké sněmovně, senátu, podepsaná prezidentem a vydaná ve sbírce zákonů. Ovšem již v samotném návrhu novely z pera Vladimíra Tošovského byla uvedena účinnost až od 1.1.2011! Nelze se pak divit, že tato novela byla zařazena na program jednání sněmovny až 3.12.2009 – tj. tři dny po nejzazším možném termínu vydání cenové vyhlášky ERU na rok 2010…

Článek Fotovoltaická krádež století se zejména pozastavuje nad dobou, kterou potřebovalo MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU pod vedením Vladímíra Tošovského (nominanta ve vládě za ODS) k tomu, aby sepsalo a předložilo návrh novely zákona 180/2005 o třech větách a silně pochybuje nad tím, že by to bylo způsobeno neschopností úředníků příslušného ministerstva. Ba naopak autor článku „Fotovoltaická Krádež století“ Jan Štern se přiklání k názoru, že se jednalo o zlý úmysl.

Článek Velká solární loupež popisuje celou záležitost očima redaktorů RESPEKTu, ve kterém přináší také zajímavé svědectví někdejšího člena dozorčí rady ČEZu a v té době šéfa rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Oldřicha Vojíře (ODS) z něhož jednoznačně vyplývá, že měl povědomí o závažnosti tehdejší situace. (Poznámka autora: Přesto - anebo možná právě proto? - nejen že nekonal, ale dokonce aktivně bránil přijetí této novely oháněje se arbitrážemi.)

Článek rovněž popisuje okolnosti, za jakých nakupoval ČEZ své (předražené?) fotovoltaické elektrárny od společností Amun.Re, rolí společnosti Šachta & Partners na těchto obchodech apod.

Článek Pátrání po pravých solárních baronech se podrobněji zabývá rolí ČEZu a poslanců za ODS na solárním boomu roku 2010, jakož i připomíná investorské angažmá exministra dopravy v Topolánkově vládě Aleše Řebíčka (ODS) a odsouzeného úplatkáře a exsenátora Alexandra Nováka (ODS).

Článek Poslanec lobbuje za zdražení elektřiny - chce zachovat dotace silným firmám se zabývá návrhy někdejšího poslance za ODS Ondřeje Plašila, který při projednávání novely zákona 180/2005 loboval za prodloužení „zlatých časů“ pro investory do fotovoltaických elektráren nad 20 megawatt až do dubna roku 2011. Jakousi „shodou okolností“ měl takto velké projekty rozestavěné de facto jen ČEZ. A o tom, jak jej Jistý Oldřich Vojíř (ODS) v tomto úsilí ještě podporoval.

Článek Byly výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky stanoveny přiměřeně? se podrobně zabývá stanovením výkupních cen pro fotovoltaické elektrárny v předmětném období a také připomíná, holou skutečnost, že vzhledem k tehdejšímu složení senátu by bez senátorů za ODS, strany která do zákona 180/2005 kope při každé příležitosti, nikdy nemohl vstoupit v platnost a to včetně oné problematické 5 % klauzule.

Článek Úřad zachránil načerno postavenou elektrárnu vlivného člena ODS připomíná nebývalou shovívavost úřadů státní správy k výstavbě fotovoltaické elektrárny již výše zmíněného exsenátora za ODS Alexandra Nováka na území chráněném podle evropského práva tzv. NATURA 2000.

Článek Bývalý poslanec vydělal na solárních panelech miliony - raději si změnil příjmení připomíná jak bývalý poslanec Tomáš Květák, dnes Bergman, (ODS) pohádkově zbohatl právě na byznysu s fotovoltaickými elektrárnami.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že za solární boom z roku 2010 přezdívaný též „Solární tunel“ nesou zodpovědnost zejména politici ODS a Fischerova vláda.

Přičemž hypotézu o tom proč veškeré obnovitelné zdroje a politické strany či hnutí, které obnovitelné zdroje energie podporují, čelí permanentní dehonestační kampani, se lze dočíst v článku Roman Juriga: ČEZko v rukou zdatných manipulátorů.

Jiří Babača, 25. října 2013