časosběr  obsah   rejstřík


Bez kousku citu
Mezinárodní organizace pro ochranu hospodářských zvířat „Soucítění v zemědělství světa“ (Compassion in World Farming = CIWF) zveřejnila záběry z jatek Egypta, Indonésie a Turecka. Veškeré natočené zacházení s hospodářskými zvířaty je v rozporu s předpisy „Světové organizace pro zdraví zvířat“ (World Organisation for Animal Health = OIE), jíž jsou tyto tři země členy. Zvířata musí být před vykrvením (přetnutím krční tepny) řádně omráčena (pokud se nejedná o rituální porážku, která má také svá pravidla).

Na záběrech z Egypta jsou řezníci, kteří nožem podřezávají šlachy dobytka, aby byl lépe ovladatelný. Skupina dobytka je mlácena těžkou, zřejmě kovovou, tyčí do hlav. V některých případech padá mnoho ran, než je zvíře natolik dobito, že padne k zemi. Pak mu podříznou hrdlo.

V egyptských jatkách neprovádějí omráčení ani řádný plný řez přes hrdlo, čímž se by se urychlila smrt. Místo toho jednoduše zvířeti bodnou nůž do hrdla. Dokonce po několika takových bodnutích je uvázané zvíře stále na nohách, zatímco se mu z krku řine krev. Případně se zhroutí k zemi až za několik minut po prvním bodnutí.

Porážka krávy někde v Turecku. Je za zadní nohu zavěšena a nadzvednuta. Najednou jí rozříznou břicho, ač je pravděpodobně stále při vědomí. Vidíme telátko, které v placentě vytahují z umírající matky. Hlásí se k životu, bučí. Po pár minutách svého života je podříznuto a vyhozeno do odpadu.

V Indonésii je dobytek vykládán z lodi po čtyřdenní plavbě z jednoho z ostrovů. Zvířata jsou živá a při vědomí. Jeřáb je vytahuje z lodi - tři zvířata jsou k sobě připoutána za krk a jsou nesena nohama dolů - a shazuje je na čekající náklaďák.

Vyzýváme nyní všechny, jimž záleží na zvířatech, odešlete co nejdříve dopis velvyslancům Turecka, Egypta a Indonésie.

Děkujeme,
Jaromíra Horáková, Společnost pro zvířata

spolecnostprozvirata.cz