časosběr  obsah   rejstřík


Zelení tmavnou
Co nejvýstižněji nahradit výraz EKOLOGIE jediným, ryze českým slovem, volím VZTAHY. Ty, obdobně jako ZDRAVÍ, mají svoji HMOTNOU a DUŠEVNÍ stránku. S ekologií to může být v pořádku jedině tehdy, jsou-li OBĚ nenarušené.

Toto si uvědomují lidé rozvíjející ekologii HLUBINNOU (deep ecology). Zbývající většina „zelených“ onu nehmotnou stránku (zatím?) přehlíží či dokonce popírá. Zakotvili v ekologii MĚLKÉ (shallow ecology).

Hlubinní zelení se snaží být DŮSLEDNÝMI: pátrají i po těch nejprvotnějších PŘÍČINÁCH potíží s vědomím, že jen tak lze potíže plně pochopit a popřípadě (uvidí se nakolik) i odstranit. Mělcí znají pouze NÁSLEDKY, dopady, nesnaží se dobrat podstaty.

Odlišnost těchto filozofií je blízká té mezi povahou přístupů zastánců postihů a povahou přístupů sociologů (psychologů, učitelů a dalších) při snahách snížit kriminalitu: zatímco první by posílili policii a soudy, druzí by raději přidali do oblastí výchovy a osvěty (na školství, na vybavení veřejných sportovišť, na psychické ozdravění rodin,…).

tarsan, 1996