časosběr  obsah   rejstřík


Koho do Bruselu? II
Svoboda zvířat se na naše eurokandidáty obrátila s anketou ohledně pokusů na zvířatech.
Nejnadějněji odpověděli zelení:

Strana zelených dlouhodobě podporuje ochranu zvířat. Konkrétní návrhy, které se týkají ochrany zvířat, jsou součástí volebního programu do Poslanecké sněmovny i do Evropského parlamentu. Strana zelených prosazuje ukončení pokusů na živých zvířatech a podporuje využití alternativních metod testování. Naši budoucí poslanci a naše budoucí poslankyně Evropského parlamentu se zavazují k podpoře uvedených návrhů, které předkládá Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) a budou aktivně podporovat jejich přijetí na půdě Evropského parlamentu.

1. Vítáme zákaz testování, dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech v rámci EU a podporujeme rozšíření zákazu i na prostředky pro domácnost a jejich složky. Podporujeme moderní a spolehlivé alternativní způsoby testování nejen v kosmetickém průmyslu, ale i ve vědě a medicíně, jakými jsou např. počítačové modely, buněčné kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány již uhynulých zvířat. Výrobky pro lidskou potřebu lze vyrábět bez krutosti na zvířatech.

2. Evropská unie patří k nejprogresivnějším, co se týče inovací metod testování bez použití zvířat. Problémem je skutečnost, že vývoj nových alternativních metod a jejich zavádění do praxe není příliš finančně podporován. Podpoříme proto získávání financí a navýšení investic do projektů, které se zaměřují na alternativní metody testování, čímž také podpoříme rozšiřování etického přístupu ve vědě. Částka vyčleněna na podporu alternativních metod testování je jen malou částí celkového rozpočtu EU pro vědu. Chceme také, aby se lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, více podporovalo výzkum těchto metod a jejich zavádění do praxe.

3. Jednoznačně podporujeme ukončení testů z kategorie „závažných postupů“, která je součástí evropské směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Zvířata jsou při těchto, často zbytečných, procedurách vystavena krutým podmínkám, které mají negativní dopad na jejich fyzické a psychické zdraví a pohodu. Tyto kruté experimenty na primátech a dalších druzích zvířat nemohou být omluveny žádnými vědeckými či jinými účely, zejména proto, že je lze nahradit moderními metodami bez použití živých zvířat.

4. Ročně je jen v EU použito přes 10 milionů zvířat pro laboratorní účely a tento počet stále roste. Je to obrovské číslo, které lze právě díky alternativním metodám testování, snížit. Strana zelených proto jednoznačně podpoří závazek snižovat počet tzv. laboratorních zvířat. Budeme apelovat na EU, aby zveřejnila pokyny pro členské státy o tom, jak snižovat počet zvířat v laboratořích a aby zavázala členské země k naplnění těchto pokynů.

Podrobněji na webu Svobody zvířat.