časosběr  obsah   rejstřík


STOPka
Stále více lidí, i těch přímo z oboru, sdílí názor, že pokusy na zvířatech nutné nejsou.

Milión podpisů občanů Evropské unie pod jejich určitým požadavkem - to je nový nástroj, jak se podílet na rozhodování v EU. Evropská komise je nucena projednat požadavky miliónu občanů do tří měsíců. Poté uspořádá veřejné slyšení řídícího výboru, kde vysvětlí, jakým způsobem hodlá jednat.

Občanská iniciativa STOP vivisekci sbírá podpisy od 1. dubna loňského roku. Nedávno překročila polovinu potřebného počtu (podrobněji na jejich webu).

Iniciativa dává občanům EU možnost říci ne pokusům na zvířatech. Naléhavě žádá Evropskou unii, aby zvážila odlišný vědecký přístup, zaměřený na ochranu lidských životů a práv zvířat.

Jde jí o změnu směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Nový návrh by odstranil pokusy na zvířatech v biomedicínském a toxikologickém výzkumu, kde by se používaly údaje přímo pro lidský druh.

Článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie říká, že zvířata jsou cítící bytosti a členské státy jim tudíž musí zajistit důstojné životní podmínky. Morální povinnost dodržovat základní práva zvířat činí z ochrany těchto práv prioritu Evropské unie a žádá si jednotný právní rámec na evropské úrovni. Působení bolesti, utrpení cítících a bezbranných bytostí již má být považováno za neúnosnou praxi.

Podle průzkumu Eurobarometru 86 % evropských občanů pokusy na zvířatech z etických důvodů odmítá. Jsou podporováni vědci, kteří „zvířecí modely“ označují za nedostatečné pro posuzování zdravotních potíží člověka.

V současnosti máme již dostatek důvodů, proč pokusy na zvířatech považovat za:

  • nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí;
  • brzdu vývoje nových metod v biomedicínském výzkumu;
  • překážku spolehlivějších, obsáhlejších, levnějších a rychlejších odezev v nových technologiích, vztahujících se čistě k lidskému tělu.

Připojt se (udává se i číslo občanky či pasu).