časosběr  obsah   rejstřík


Srážka s blbci
Jít si za svou nepravdou, neschopen logického uvažování a tak i věcné argumentace?
Pro některé vůůůbec žádný problém.

„Vegan! Nejí maso!“ vykřikl dvakrát po sobě až uprostřed rozepře, protože zřejmě nejen špatně slyšel, ale i viděl, jeden z trojice diskutujících diváků (hráčů družtev, které zrovna nehrály), když si všiml nápisu na mém triku.

Hrál jsem zrovna úvodní zápas turnaje ve volejbalu. Chvíli předtím, při nástupu, se mj. upřesňovaly pravidla. Sokolovna byla u stropu vyzdobena napříč třemi pruhy volně visících barevných záclonek, a tak se vyhlásilo, že pokud se některé míč dotkne při náhře, pískat se to nebude, ale při míči hraném přes sako (síť) bude.

Žel, nejen oni tři zmínění diváci, ani rozhodčí (opět člen nějakého právě nehrajícího družstva) úvodního zápasu nedával při nástupu pozor. Když můj spoluhráč podal přes jednu ze záclonek a rozhodčí to nepískl, chytil jsem k nám soupeřem hned odbitý (ryternovaný) míč do rukou (a přerušil tím hru).

Strhla se diskuze a rychle přerostla do hádky. Během ní pak jeden z trojice diváků vykřikl onu kouzelnou, pádnou a všeozřejmující formuli.

Po zbytek úvodního zápasu jsem si, kvůli soustředění se na hru, těch tří moc nevšímal, jen občas jsem zahlédl, jak jim smluvenou součást místně upravených pravidel postupně vysvětlovala nejméně desítka lidí (bezprostředně po úvodním zápasu totiž i celá šestka mých protihráčů).

Když ti tři nastoupili hned do následujícího utkání (dva na jedné, třetí na druhé straně), hráli samozřejmě podle uvedeného zvláštního pravidla. Myslíte si, že se mi pak přišli (alespoň ten velmistr argumentace) omluvit, anebo že jakkoli (aspoň náznakem) uznali svou chybu?

P. S. Při posledním zápasu (ve skupině) proti nám nastoupilo družstvo s velmistrem argumentace a, opět v roli diváka, jeden ze zbývajících dvou silné trojky (jak jasně právě tímto prokázal - velmistr vtipu) na něj, pokaždé, když podával, pokřikoval, ať mi dá míč s tečí pásky, doslova: „Dej mu prase!“ (Pokřikující patřil k místnímu družstvu, k organizátorům turnaje, kteří při něm tradičně grilují sele.)

15. 9. 2013