časosběr  obsah   rejstřík


Speciesismus
Rámeček „Druhová diskriminace“ (na straně 106) v kapitole „Mají zvířata práva?“ knihy Bena Duprého „Filozofie - 50 myšlenek, které musíte znát“ (Slovart, Praha 2010).

Lidé většinou nedrží druhé lidi ve špíně a stísněných podmínkách, aby je pak snědli; ani netestují na dětech chemikálie neznámých vlastností; ani druhé lidi geneticky neupravují, aby studovali jejich biologii. Jsou nějaké důvody, proč takto jednat se zvířaty?

Musí tu být (jak argumentují zastánci práv zvířat) nějaké morálně relevantní odůvodnění toho, že zájmům zvířat nepřisuzujeme stejnou váhu jako zájmům lidským. Není-li tu, jde o pouhé předsudky či zaslepenost - diskriminaci na základě druhové odlišnosti, čili „speciesismus“: elementární nedostatek úcty vůči důstojnosti a potřebám ostatních živočišných druhů, a to není o nic více obhajitelné než diskriminace na základě pohlaví nebo rasy.

Je něco zjevně nesprávného na tom, upřednostňovat vlastní druh? Například lvi projevují jiným lvům obvykle více ohledů než prasatům bradavičnatým; tak proč by podobnou stranickost neměli vykazovat i lidé?

Pro takovou stranickost bylo předloženo mnoho důvodů:

  • lidé mají vyšší stupeň inteligence než zvířata (nebo alespoň potenciál inteligence)
  • predace je přirozená (zvířata v přírodě požírají jiná zvířata)
  • některá zvířata jsou „chována“ zvlášť pro účely potravy nebo využití při pokusech (a jinak by neexistovala)
  • potřebujeme jíst maso (ač stamilióny zjevně zdravých lidí to nepotřebují)
  • zvířata nemají duši (jsme si ale jisti, že lidé ji mají?)

Těmto zdůvodněním lze snadno oponovat a obecně je obtížné přijít s nějakým kritériem, které by přesně obsáhlo všechny lidi a vyloučilo všechna zvířata.

Rozhodneme-li se například stavět na vyšším intelektu, použijeme toto kritérium jako důvod, proč používat děti nebo mentálně zaostalé lidi s inteligencí nižší, než má šimpanz, při vědeckých pokusech?

Rozhodneme-li se jako kritérium použít to, „jak to chodí v přírodě“, brzy zjistíme, že zvířata (včetně lidí) přirozeně dělají mnoho věcí, které bychom podporovat nechtěli: lví samci někdy přirozeně zabíjejí potomky svého soka, ale u lidí bychom na takové chování nehleděli vlídným zrakem.

Kniha ve slevě přímo od slovartu.