časosběr  obsah   rejstřík


Směrnice II
Ti z ekozemědělců, kteří nejsou od přírody obdařeni empatií, se jí budou muset rychle přiučit…

Nové předpisy (ano, prozatím pouze pro ekologické zemědělství), které schválila Potravinářská lóže v Bio de Janeiro, nařizují totiž lidem, podílejícím se na porážce hospodářských zvířat, emocionální účast.

„Zvíře, jenž před smrtí pocítí lítost ze strany člověka, zažívá menší stres a jeho maso je chutnější,“ uvádí se, mimo jiné, ve směrnici.

Doslova se v ní dále píše: „Pro kvalitu svaloviny je důležité, aby dobytek prožil dlouhý, bohatý, intelektuálně stimulující život plný kreativity a umělecké inspirace. Následně i pláč a kvílení velkochovatele, velkořezníka a všech velkopřítomných při své porážce přijme s o to větším prožitkem.“

Další, již připravovanou, inovací bude doporučení zabíjet pouze zvířata stará, unavená, nejlépe těsně před zdechnutím.

Mírně poupravená zpráva z 5. strany ČILICHILI 11/2013, tam (i na webu cilichili.cz) však pod titulkem BIO farmáři nově musejí u zabíjení prasat plakat.