časosběr  obsah   rejstřík


Černý víkend
byl nedávno, neboť u nás na silnicích zemřelo 12 lidí. Zvířat jsme přejeli více než stonásobně.

Zajíci, ježci, ptáci, hlodavci, plazi, srny, kočky, kuny, divočáci, psi. Dá se s tím něco dělat při vědomí, že automobilismus se rušit nebude?

Dodržovat rychlost a udržovat dostatečnou pozornost - přesněji, přizpůsobit je nejen stavu vozovky, poloměru zatáček a podobně, ale vůbec všem okamžitým okolnostem (viditelnost, porost kolem silnice, stav auta a řidiče). Předvídat, nenechat se překvapit. Raději zpomalit, než se spoléhat na šťastnou náhodu.

A co stát? Alespoň podél dálnic lze postavit ploty. To není utopie - přišlo by to údajně na pouhého 0,5 % celkových nákladů na jejich výstavbu.

Podél dálnic, případně rychlostních i jiných silnic, by navíc prý stačilo postavit ploty jen v určitých kritických úsecích, aby se dosáhlo zásadní účinnosti.

Něco obdobného se (díky tlaku ornitologů a ochránců zvířat) podařilo v energetice: hlavice sloupů vysokonapěťových vedení jsou za miliardové náklady měněny za nové, ptákům bezpečné. Větší ptáci, zejména dravci, při usedání na starší hlavice velmi často vytvořili křídly větev obvodu, elektrický proud je omráčil a následný pád z výšky je usmrtil či zmrzačil.

V případě dálnic a silnic by investice (oproti zmíněným opatřením v energetice) měl podpořit též fakt, že se nejedná pouze o bezpečnost zvířat v krajině, ale i lidí v autech.

Poměrně levný prvek, který lze vidět už i nás, jsou přídavné odrazky na plastové patníky. Ve Švédsku je začali zkoušet již před třiceti lety. Počet střetů se zvěří prý snížily o 67 %. Světlo blížícího se vozu odrážejí ve zhruba pravém úhlu do bezprostředního okolí silnice. Zvíře tak získává zřetelnější zrakový vjem, který mu spolu se sluchovým udává přesný směr blížícího se nebezpečí.

Jak přídavné odrazky fungují, je zřejmé z obrázků na webu jednoho z jejich prodejců (poslední dva obrázky dole mají špatně - měly znázorňovat odrazky pro svažující se terén).

Máte-li v rodině, mezi sousedy, spolupracovníky či známými politika, silničáře či myslivce, promluvte si s nimi, pošlete jim odkaz na tento článek.