časosběr  obsah   rejstřík


Poznání bolí
Úryvek ze strany 87 knihy Kurta Vonneguta mladšího „Sirény z Titanu“ (ARGO, Praha 2005; překlad Jaroslav Kořán).

Takřka všechno, co vím určitě, jsem vybojoval v zápase s bolestí z mé antény.

Vždycky, když začnu otáčet hlavu, abych se na něco podíval, a ozve se bolest, otáčím hlavu dál, protože vím, že uvidím něco, co bych vidět neměl.

Vždycky, když položím nějakou otázku a ozve se bolest, vím, že jsem položil správnou otázku. Potom tu otázku rozlámu na malé kousky a ptám se jenom na ty kousíčky. A když na ty kousíčky dostanu odpovědi, složím je všechny dohromady a mám odpověď na tu velkou otázku.

Čím větší bolest se učím snášet, tím víc se toho dovídám.

Teď se bolesti bojíš, ale když nebudeš bolest přivolávat, nic se nedozvíš.

A čím víc se toho dozvíš, s tím větší radostí budeš bolest snášet.

Knížka v éšopu vydavatelství ARGO.