časosběr  obsah   rejstřík


Muž, který sázel stromy
Ač smyšlený příběh, lidé, kteří činí buď v podstatě totéž, co jeho hlavní hrdina, anebo obdobu v přeneseném významu, naštěstí jsou. Román napsal v roce 1953 Francouz Jean Giono. Do podoby kresleného filmu jej převedl Kanaďan, původem Němec, Frédéric Back v roce 1987.

Mimo větší města jsou i vegetariáni, natož vegani, osamoceni. Pro ně je tento příběh o to cennější: Každý si může založit svůj, ač pomyslný, les a přispět svým dílem k šíření čehokoli kladného (třebas nenásilí v podobě veganství a osvobození zvířat od lidí).

V českém znění lze půlhodinový film shlédnout třebas na webu dokumentarni.tv.

Knihu u nás zatím naposledy vydalo nakladatelství Vyšehrad:

Na cédéčko společnosti TYMPANUM načetl Marek Eben: