časosběr  obsah   rejstřík


Jak argumentovat s masojedlíkem
radí John Robbins obyvatelům Spojených států amerických ve své knize „Strava pro novou Ameriku“. Pro Evropany to bude skoro totéž v bleděmodrém.

Argument hladu
Počet lidí po celém světě, kteří zemřou v důsledku podvýživy v letošním roce: 20 000 000.
Počet lidí, kteří mohli být dostatečně živeni s využitím půdy uvolněné v případě, kdyby jen obyvatelé USA snížili příjem masa o 10 %: 100 000 000.
Podíl kukuřice pěstované v USA a pozřené lidmi: 20 %.
Podíl kukuřice pěstované v USA pro dobytek: 80 %.
Podíl ovsa pěstovaného v USA pro dobytek: 95 %.
Podíl bílkovin vyplýtvaných v obilí zkrmeném zvířaty: 90 %.
Jak často zemře dítě v důsledku podvýživy? Každé 2,3 vteřiny.
Hmotnost brambor, vypěstovaných na 1 ha: 45 000 kg.
Hmotnost hovězího masa získaného z 1 ha: 280 kg.
Podíl zemědělské půdy USA věnované pouze pro získávání hovězího masa: 56 %.
Hmotnost obilí a sóji potřebných k přírůstku 1 kg hovězího masa: 16 kg.

Argument životního prostředí
Množství fosilních paliv potřebných k výrobě masných potravin oproti všem ostatním: 3x více.
Ztráta ornice přímo spojené s živočišnou výrobou oproti ostatní ornici (na území USA): 5,5x více.
Rozloha lesa přeměněného na ornou půdu kvůli získávání masa: 2 600 000 km2.
Hmotnost masa dováženého do USA ročně ze Střední a Jižní Ameriky: 136 000 000 kg.
(Přitom: 75 % dětí do pěti let trpí ve Střední Americe podvýživou. Každý 1 kg masa, získaného v oblasti tropického deštného pralesa, z něj „ukrojil“ 11 m2. Ročně vymírá v důsledku ničení tropických deštných pralesů kvůli získávání masa zhruba 1 000 druhů zvířat a rostlin.)

Argument rakoviny
Zvýšení rizika rakoviny prsu u žen: které jedí maso denně, oproti méně než jednou týdně: 3,8x.
které jedí vejce denně oproti jednou týdně: 2,8x.
které jedí máslo a sýr denně oproti 2-4 krát týdně: 3,25x.
Zvýšení rizika smrtelné rakoviny vaječníků u žen, které jedí vejce, 3 a více krát v týdnu oproti méně než jednou za týden: 3x.
Zvýšení rizika smrtelné rakoviny prostaty u mužů, kteří konzumují maso, sýr, vejce a mléko denně oproti občas až vůbec: 3,6x.

Argument cholesterolu
Nejčastější příčina úmrtí v USA: srdeční infarkt.
Jak často infarkt v USA zabijí? Každých 45 vteřin.
Riziko úmrtí „průměrného“ obyvatele USA na srdeční infarkt oproti tamnímu vegetariánovi: 3,5x vyšší.
Riziko úmrtí „průměrného“ obyvatele USA na srdeční infarkt oproti tamnímu veganovi: 12,5x vyšší.
Jak můžete snížit riziko srdečního infarktu, pokud omezíte spotřebu masa, mléka a vajec o desetinu? O 9 %.
A pokud omezíte spotřebu masa, mléka a vajec na polovinu? O 45 %.
A pokud maso, mléčné výrobky a vejce z jídelníčku zcela vyřadíte? O 90 %.

Argument přírodních zdrojů
Které odvětví v USA spotřebovává 1,5x více vody než všechna ostatní v souhrnu? Živočišná výroba.
Množství vody potřebné k získání 1 kg pšenice: 25 litrů.
Množství vody potřebné k získání 1 kg hovězího masa (v Kalifornii): 19 000 litrů.
Jak dlouho by vydržely známé světové zásoby ropy, kdyby každý člověk na Zemi jedl maso? 13 let.
A kdyby ho nikdo z lidí nejedl? 260 let.
Množství energie z fosilních paliv „spálené“ pro vytvoření 1 J v bílkovině masa: 78 J.
Množství energie z fosilních paliv „spálené“ pro vytvoření 1 J v bílkovině sóji: 2 J.
Množství všech surovin (základní produkty zemědělství, lesnictví a těžby surovin, včetně fosilních paliv) spotřebovaných v USA pro získávání hovězího masa: 33 %.
Množství všech surovin spotřebovaných v USA, kdyby byli všichni obyvatelé USA vegetariáni, pro jejich veškerou stravu: 2 %.

Argument antibiotik
Podíl antibiotik v USA pro „hospodářská“ zvířata: 55 %.
Podíl infekcí stafylokoků rezistentních k penicilínu v roce 1960: 13 %.
A v roce 1988: 91 %.

Argument pesticidů
Společná víra: Ministerstvo zemědělství USA chrání zdraví občanů prostřednictvím kontrol masa.
Skutečnost: méně než jedno z každých 250 000 poražených zvířat je testováno na toxické zbytky.
Podíl matek v USA, jejichž mateřské mléko obsahuje významné množství DDT: 99 %.
A matek-vegetariánek v USA: 8 %.
Kontaminace mateřského mléka chlorovanými uhlovodíky (z pesticidů v živočišných potravinách) u všech matek v USA oproti u matek-vegetariánek v USA: 35x vyšší.

Argument etiky
Počet zvířat usmrcených v USA pro maso za jedinou hodinu: 660 000.
Povolání s nejvyšší rychlostí obratu v USA: pracovník na jatkách.
Povolání s nejvyšší mírou pracovních úrazů v USA: pracovník na jatkách.

Jiná, mladší kniha Johna Robbinse, kterou je možné si objednat v éšopu nakladatelství PRAGMA.