časosběr  obsah   rejstřík


Rest
Více než rok (od 1. ledna 2013) platí v celé Evropské unii zákaz trvalého omezování prasnic v klecích. Evropská komise potvrdila, že Belgie, Finsko, Francie, Kypr, Řecko a Slovinsko tento významný krok vpřed k lepším životním podmínkám prasat dosud neučinily.

Legislativa EU zakazuje používání klece pro březí prasnice po prvních čtyřech týdnech březosti. Celkem 22 zemí EU již zákaz dodržuje: Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Členské země EU měly deset let na to, aby se na zákaz připravily. Přesto ještě počátkem loňského roku, kdy vstoupil v platnost, byly prasnice protizákonně drženy v 17 členských státech EU. Po roce z nich zůstává 6 v úvodu vypsaných států, v nichž prasnice nadále zbytečně trpí.

CIWF připravilo épetici, která je výzvou ministrům zemědělství těchto šest zemí, aby si ve svém resortu konečně udělali pořádek.
 

P. S. Dežaví ("PROJECT PIG" pokračuje).