časosběr  obsah   rejstřík


Ještěrčí ráj
První soukromá rezervace (nejen) pro ještěrky se právě líhne.

Nedaleko Jaroměře, nad vesničkou Brod nad Labem, se zdvihá teplomilná stráň, přezdívaná „Ještěrčí ráj“. Je domovem mnohým vzácným živočichům, kromě barevných ještěrek je to zejména množství různorodých denních a nočních motýlů, ale i zpěvného ptactva nebo pozoruhodných rostlin.

Žije zde i otakárek fenyklový, řada nápadných červenočerných motýlů - vřetenušek i mnohé samotářské včelky, hnízdí zde pták s neobvyklým jménem i neobyčejným způsobem života - krutihlav, chodí se sem ukrývat zajíci i srnky, roste zde nádherná lilie zlatohlávek i mizející divoká růže galská a nebesky modrý hořeček brvitý. Nocí zde proletují jako vrčící torpéda obří lišajové, na kterých se snaží pochutnat si roje netopýrů.

Žel je však zdejší idylický stav ohrožen. Ačkoli současní vlastníci pozemků mají pro přírodu i její obyvatele pochopení, vlivem okamžité finanční tísně mají záměr celou stráň i s navazujícími pozemky prodat. Na jednu stranu záměr vlastníků lidsky chápeme, ale na druhou stranu máme o lokalitu oprávněný strach.

Tím spíše, když o dotčené pozemky již projevili zájem podnikavci s plantážemi rychle rostoucích japonských topolů. Vysázení topoliny by totiž způsobilo téměř okamžité zastínění i velký opad listoví, což by celé místo, včetně téměř všech jejích dnešních zvířecích a rostlinných obyvatel, zničilo.

Podobným způsobem (jen s tím rozdílem, že místo topolů byly použity smrčky) již po celých východních Čechách zaniklo několik stovek teplomilných strání. Ta v Brodě nad Labem je tak jednou z posledních, které v krajině ještě zbývají, a shodou okolností i jednou z největších (rozloha přes 5 ha). Živočichové i rostliny se tak už nemají kam přestěhovat. V lesních monokulturách, na široširých lánech, ani v zastavěných zabetonovaných oblastech přežívat nedokážou.

Sic!
Vlastníci pozemků na naléhání ochránců přírody svolili, že s prodejem pozemků ještě chvíli počkají, aby se ochranáři mohli pokusit formou veřejné sbírky „Místo pro přírodu“ získat prostředky, za které by alespoň nejcennější plochy odkoupili. Tím by byl zdejší teplomilný ostrov života zachován jednou pro vždy.

Podobným způsobem se již ČSOP podařilo zachránit desítky lokalit po celé republice. Odkoupil již více než 90 ha přírodně cenných ploch: jedlobukový prales Sčúrnica v Bílých Karpatech, mokřad Triangl v Praze, zatopenou pískovnu Chmeliště u Kutné Hory, mokřadní louku na střední Moravě a dalších 130 míst.

Na Vánoce, či po nich, kupte svým blízkým, či sobě, nejekologičtější dárek na českém trhu! Nemusí se složitě a neekologicky vyrábět, balit a převážet na velké vzdálenosti. Kus stráně - s motýly, ještěrkami a netopýry!

Nedarujete jen dárek, ale i život zvířatům a rostlinám. S hřejivým pocitem pomůžete přírodě. Obdarovaný se může radovat až do smrti, zůstane po něm něco hezkého.

Rozkvetlá louka, plná bzučícího hmyzu, plápolání motýlích křídel, šustění listovým od ještěrek a slepýšů a skrývanými tajemstvími ptačích hnízd - no, není to paráda?

Nemusíte kupovat hned celou stráň, ochránci přírody Vám vystaví symbolický dárkový poukaz i na kousek stráně - již od tří set korun. Přispějme svojí troškou do mlýna po vzoru sbírky na obnovu vyhořelého Národního divadla!

Výkup pozemků pro „Ještěrčí ráj“ v rámci kampaně „Místo pro přírodu“ můžete podpořit bankovním převodem nebo složenkou na účet veřejné sbírky: 9999922/0800, specifický symbol 112.
(Poté nás kontaktujte a my Vám zdarma vystavíme potvrzení o zakoupení části lokality se jménem a vzhledem dle Vašeho výběru.)

Místo pro přírodu
JARO JAROMĚŘ