časosběr  obsah   rejstřík


Co je psáno,
ještě nutně nebývá dáno. Třeba směrnice EU. V tomto případě: žel.

V drtivé většině velkochovů v Evropě jsou prasata držena za bezútěšných podmínek (na roštových podlahách, bez slámy či jiné podestýlky) a krátce po narození jsou soustavně mrzačena. Vše v rozporu s evropským právem, které mělo už před 11 lety prasatům zajistit vyšší životní pohodu.

Členské země, napříč celou EU, prostě neuplatňují dávno přijatá pravidla a výsledkem jsou miliony strádajících prasat.

My, níže podepsaní občané, připomínáme ministrům zemědělství jednotlivých členských zemí Evropské unie, že je opomíjeno:

  • u selat zákaz zkracování ocásků a zaštipování zubů,
  • u prasnic zákaz dlouhodobého pobytu v úzkých stáních
  • a u všech prasat požadavek podestýlky (sláma nebo jiný přírodní materiál); řada potřeb přirozeného chování prasat je omezena až znemožněna.

Pane ministře, žádáme Vás, přijměte okamžitá opatření, aby se dodržovala směrnice 2008/120/ES. Podpořte své kolegy v jiných členských státech EU, aby učinily totéž.

Épetice 27 ministrům zemědělství Evropské unie.