časosběr  obsah   rejstřík


Svět podle prota IV
Náš budoucí (nijak vzdáleně budoucí!) svět bude dost možná podobný tomu protovu. Dost možná totiž pro nás jinak nebude vůbec.

(Gene protovi před thókšou:) Na vašem místě bych divákům nevykládal, že jsou parta blbců a rakovina na tváři Země.

Jasně - vy lidé snášíte pravdu dost obtížně.

(Moderátorka:) Ve své zprávě o Zemi jste napsal, že my lidé se jistých věcí musíme vzdát, chceme-li coby druh přežít. Jednou z těch věcí je náboženství. Můžete to rozvést?

Jistě. Všimla jste si, že obrovská část vašich nynějších problémů se zakládá na nesnášenlivosti jedné skupiny věřících k jiné?

Ano, ale jak bychom se mohli vzdát něčeho, co tak neoddělitelně patří k lidské povaze?

Je to jen ve vašich rukou. Podle všeho jen nemáte dost kuráže.

Kuráže? Jak to myslíte?

Náboženství je založeno především na strachu. Začalo tak - a pokračuje do dneška.

Na strachu z čeho?

Z ledačeho.

Myslíte ze smrti?

Mimo jiné.

A co peníze?

Co má být s penězi?

Jak bychom se mohli vzdát peněz? Co bychom používali místo nich?

K čemu?

Třeba k tomu, abychom si koupili pračku.

Proč potřebujete pračky?

Protože šetří čas a energii.

Jinak řečeno, zaplavili jste si svět pračkami a auty a umělohmotnými lahvemi a televizory, abyste měli víc času a energie?

Ano.

A aby se ekonomika udržela v chodu, potřebujete víc a víc lidí, kteří budou kupovat víc a víc výrobků. Říkám to zatím správně?

Hm, růst je dobrý pro všechny.

Jistě ne pro miliardy příslušníků jiných živočišných druhů na této PLANETĚ. A co se stane, až váš svět bude plný lidí a aut a praček a na nic jiného tu nezbude místo?

 

Podle všeho na nás vidíte hodně špatného. Musíte však uznat, že máme i nějaké přednosti. Kdybyste měl vybrat jediné slovo, které vystihuje náš druh, které by to bylo? (prot protočil panenky - přemýšlel)

Pořád se nemůžu rozhodnout, jestli to je nevědomost, anebo prostě hloupost.

A proto si myslíte, že lidstvo nebude s to provést ta opatření, která jsou podle vás nezbytná k tomu, abychom se zachránili. Nicméně je hodně takových, kdo se domnívají, že tyto obtíže překonáme a tento boj vyhrajeme. Proč si vy myslíte, že to nepůjde?

Nemožné to není. Podařilo se to bytostem na jiných PLANETÁCH. Tady je na to už pozdě. Už jste si začali domov ničit. To je začátek konce.

Takže, co se s námi podle vašeho názoru stane?

To byste neradi slyšeli.

Docela bych to chtěla vědět. Co na to naše obecenstvo? (vlažný potlesk)

No dobrá, váš funus, ne můj... Ze začátku to bude pozvolný úpadek, jako u rakoviny či aids. Ničeho zvláštního si nevšimnete, když nepočítám mizení dalších mimolidských bytostí a obvyklé válčičky všude možně. Začnou docházet pohonné hmoty a nerostné suroviny. Začnou se konat mimořádná jednání zástupců národů, ale jako vždy tam převládnou sobecké zájmy a ti zoufalejší nebo chamtivější začnou vznášet požadavky nebo ultimáta. Druzí jim nevyhoví, a tak propuknou větší války. Zároveň se bude hroutit celý váš ekologický podpůrný systém. Na lidstvo, včetně těch, kdo ještě vládnou bohatstvím a mocí, dopadne obrovské utrpení. Pak už to pro každého z vás bude jen otázka času. Smrt bude přicházet mnoha různými způsoby.

(moderátorka na prota upírá oči)

Já vás varoval, že byste to neradi slyšeli.

Život na Zemi prostě skončí?

Život tu bude dál, jenom lidé se sem už nikdy nevrátí. Nanejvýš se mohou vyvinout vám podobné druhy.

A není jak tomu zabránit?

Ale jistě. Úplně stačí, když začnete od znovu a na zcela jiných předpokladech.

Máte tím na mysli odstranit peníze, rodinu, náboženství, státy a tak?

Není to vlastně tak těžké. Jenom si musíte zvážit, jestli jsou tyhle věci důležitější než vaše vlastní přežití. Tak třeba - přestala jste kouřit, viďte?

Hm, ano, přestala. Ale...

Bylo to lehké?

Bylo to peklo.

Ale teď už vám to vůbec nechybí, že? Podívejte... co kdybyste zkusili na deset dvacet let žít bez válek, náboženství, vraždění jiných bytostí a bez toho všeho? Kdyby se vám to nezamlouvalo, můžete se kdykoliv zase vrátit k té nenávisti a zabíjení a neustálému růstu.

Povídali jsme si s protem, návštěvníkem z planety K-PAX, kde je všechno mnoho jednodušší než tady na Zemi. Prote, náš čas vypršel. Přijdete ještě někdy, navštívíte nás znovu?

Jak to - vy jste neposlouchala?

 

Poslední úryvek ze dvou knih Genea Brewera "K-PAX" a "On a beam of light", které v překladu Richarda Podaného, s tituly „Svět podle prota“ a „Na světelném paprsku“, vydal v jednom svazku Knižní klub roku 2008.

Podle první knihy byl natočen film "K-PAX", z něhož pocházejí fotečky. Na DVD u nás vydal FILM X v roce 2010 pod názvem „Svět podle prota“.

Prezentace v pavrpojntu.