časosběr  obsah   rejstřík


Právo na info
Vejce jsou v EU od roku 2004 povinně označena i co se týče způsobu chovu „nosnic“ (0 až 3).
Ale co ostatní živočišné potraviny?

Čtyři mezinárodní organizace, CIWF, Soil Association, WSPA a RSPCA, zahájily kampaň „Na etiketě záleží“. Většina europoslanců cíle kampaně podporuje a evropský parlament nedávno požádal Evropskou komisi, aby důkladně prozkoumala možnost rozšíření značení potravin podle způsobu chovu hospodářských zvířat z vajec také na masné a mléčné výrobky. Žel to však vypadá, že Evropská Komise má v úmyslu přání Parlamentu zamítnout.

Pomoci by snad mohl mejl každého z nás komisaři pro zdraví a spotřebitelskou politiku Tonio Borgovi.

  • Značení by pomohlo zajistit spravedlivější a příznivější budoucnost pro zemědělce, kteří jsou připraveni investovat do chovů s lepší životní pohodou zvířat.
  • Jasná legislativa v tomto ohledu umožní postihovat klamání spotřebitele daleko důrazněji.
  • My, spotřebitelé, bychom si mohli opět o něco lépe vybírat podle svých morálních hledisek.

Děkujeme,
Jaromíra Horáková, Společnost pro zvířata