časosběr  obsah   rejstřík


Školní pravidla
v obecné škole lidového skanzenu v Přerově nad Labem (konec 19. a začátek 20. století).
 1. Choď bedlivě do školy !
 2. Do školy přicházej v pravý čas čist a učesán !
 3. Než-li do školní světnice vkročíš, otři bláto nebo sníh s obuvi a šatův !
 4. Po chodbě a schodech kráčej zvolna a tiše !
 5. Vstopíš-li do školní světnice, pozdrav a pokloň se učiteli, odlož svrchní šat a jdi na vykázané místo !
 6. Před vyučováním nechoď z místa, nepovykuj, nýbrž se připravuj k vyučování !
 7. Co máš učiteli oznámiti, oznam před vyučováním !
 8. Vstoupivšího do učírny učitele neb hostě pozdrav povstáním a stůj tak dlouho, až se pokyne, abys sedl !
 9. Při vyučování buď pozorným a varuj se všeho vyrušování !
 10. Nepřinášej do školy věcí nepříslušných, zejména cukrovinek !
 11. Potřebu tělesnou vykonej, než do školy vstoupíš, při čemž záchodu neznečisti !
 12. Za vyučování nejez !
 13. K odpovědi se hlas pouze ruku zvedna !
 14. Odpovídej nebo čti hlasitě, stoje při odpovědi přímo !
 15. Jdeš-li k tabuli nebo ke stolu, pokloň se učiteli, totéž učiň odcházeje !
 16. Po vyučování slož své věci beze hluku !
 17. Ze školy odcházej dle ustanoveného pořádku !
 18. Buď svorným a laskavým !
 19. Nedaruj peněz, nevyměňuj a neprodávej věci beze svolení rodičův !
 20. Nepoškozuj školního nářadí ani věcí spolužákových ! Každou učiněnou škodu jsi povinen nahraditi.
 21. Neškrab a nepiš po stěnách !
 22. Nedělej ve školní budově smetí !
 23. Vážené osoby slušně pozdravuj !
 24. Nevysmívej se nikomu a netup nikoho !
 25. Na veřejných místech nekřič, neházej, neper se !
 26. Nepoškozuj stromův a jiných rostlin !
 27. Zvířat netrap, cítiť ona jako ty !
 28. Ptáčkův, jich hnízd a vajíček nenič !
 29. V zimě po chodníkách se neklouzej !
 30. V soumrak nedli, nejsa poslán od rodičův, na ulici !
 31. Nenavštěvuj hostinců, veřejných tanečních zábav a divadel !

Skanzen na fotkách Romana Zázvorky.