časosběr  obsah   rejstřík


Prasečák
Co považuje britská reformní organizace „Soucit ve světovém farmaření“ za největší skandál v novodobém zemědělství?

Loni CIWF navštívil 45 prasečáků v celé Evropské unii. Začali na jihu v Itálii a Španělsku, na jihovýchodě pluli na Kypr, na západě do Irska a uprostřed Evropy navštívili Polsko a Českou republiku. Nenašli velkochov, kde by byl zákonem předepsaný velfér („životní pohoda“) prasat dodržován: „Pokaždé, když otevíráme dveře do dalšího z velkochovů, říkáme si: Tady to bude lepší, než v tom předchozím. Zákon přece nemohou přehlížet úplně všichni, nebudeme snad naprosto všude svědky bezohlednosti a mučivého utrpení. Ale pak opět vidíme tatáž zubožená prasata, až nás z toho bolí u srdce.“

V daném okamžiku se ve velkochovech EU nachází více než 140 milionů prasat, bytostí chytřejších a citlivějších než je třeba pes. Rozsah jejich útisku je jednoduše ohromující. Členové CIWF sestříhali dvouminutové video, které shrnuje výsledky jejich evropského vyšetřování. Odezva na épetici je potěšující - z těch, které dosud pořádali, přibývají naše podpisy nejrychleji.
 

Text épetice:

Ministrům zemědělství Evropské unie

V drtivé většině evropských velkochovů jsou prasata chována v nuzném prostředí (na roštových podlahách bez slámy), jsou vystavena utrpení (běžně například v důsledku rutinního mrzačení), což je v rozporu s evropským právem, které mělo zajistit životní pohodu prasat.

Přestože členské země EU měly téměř 11 let na zajištění úprav dle těchto právních předpisů, nestalo se tak, což je příčinou přetrvávajícího utrpení přes sto miliónů prasat ročně.

My, níže podepsaní občané, jsme obzvlášť znepokojeni tím, že v mnoha zemích EU:

  • je přehlížen zákaz zkracování ocasů a ulamování zubů,
  • není dodržován požadavek podestýlky (slámou či jiným vhodným přírodním materiálem),
  • je část prasnic stále držena v úzkých stáních delší (často mnohem delší) dobu, než je povoleno.

Žádáme důslednost v přístupu k velkochovatelům, aby dospěli k souladu s platnými právními předpisy. Žádáme vás, abyste přijali okamžitá opatření a řídili se směrnicí 2008/120/ES. Veďte také své kolegy v dalších členských státech EU k tomu, aby učinily totéž.