časosběr  obsah   rejstřík


Potomci IX
Dítě se naučí tomu, v čem žije:

Jestliže dítě žije obklopeno kritikou, naučí se odsuzovat.
Jestliže dítě žije obklopeno nepřátelstvím, naučí se bojovat.
Jestliže dítě žije obklopeno strachem, naučí se být bázlivé.
Jestliže dítě žije obklopeno lítostí, naučí se litovat sebe samo.
Jestliže dítě žije obklopeno zesměšňováním, naučí se být stydlivé.
Jestliže dítě žije obklopeno žárlivostí, naučí se, co je to závist.
Jestliže dítě žije obklopeno zahanbováním, naučí se cítit se vinno.
Jestliže dítě žije obklopeno snášenlivostí, naučí se být trpělivé.
Jestliže dítě žije obklopeno podporou, naučí se mít důvěru.
Jestliže dítě žije obklopeno chválou, naučí se oceňovat.
Jestliže dítě žije obklopeno přijetím, naučí se mít rád sebe samo.
Jestliže dítě žije obklopeno uznáním, naučí se mít cíl.
Jestliže dítě žije vítáno, naučí se nacházet ve světě lásku.
Jestliže dítě žije obklopeno sdílením, naučí se být štědré.
Jestliže dítě žije obklopeno poctivostí a upřímností, naučí se, co je pravda a spravedlnost.
Jestliže dítě žije v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě i ostatním.
Jestliže dítě žije obklopeno přátelstvím, naučí se, že na světe je pěkně.
Jestliže dítě žije obklopeno klidem, naučí se pokoji mysli.
A v čem žije Vaše dítě?

Již roku 1954 zveřejnily učitelka Dorothy Law Nolteová a psychoterapeutka Rachel Harrisová v knize "Children Learn What They Live: Parenting to Inspire Values". Z webu MŠ Na Herzánce, Choceň.