časosběr  obsah   rejstřík


Potomci V
Co přinášejí děti svým rodičům?

Velký průzkum v několika vyspělých zemích přesvědčivě prokázal, že největší radost nám nepřináší cestování, nové věci či nakupování, jídlo, zábava, ale naše děti - přesněji péče o ně.

Po celá tisíciletí se v rodinách soustředila pozornost na přežití rodičů. Děti se, drsně řečeno, daly udělat nové. Když ale zemřeli matka či otec, byl to konec.

„Až od 20. století se datuje nástup nového životního stylu, v němž je středem a hlavní hodnotou rodiny dítě,“ uvádí jedna z badatelek Elizabeth Dunnová.

Nyní už odrůstá několikátá generace dětí, jež byly usilovně opečovávány takzvanými vrtulníkovými matkami - neustále kroužícími kolem svých ratolestí, zatímco otcové vydělávali peníze.

Z výsledků průzkumu vychází, že rodiče, pro něž je dítě hodnotou nejvyšší, jsou šťastnější než rodiče, u nichž tomu tak není a také než osoby žijící osaměle.

„Potvrdil se předpoklad, že zajišťování štěstí osobě blízké přináší větší uspokojení, než snažit se přímo o svoji vlastní spokojenost,“ podotýká Dunnová.

A dodává: „Překvapivé je, že ani moc nezáleží na tom, zda se péče vkládaná do potomka zhodnocuje - tedy, jestli je dítě úspěšné ve škole, kroužcích a později ve svém životě. Dostáváme se ke starému rčení Ctnost je sama sobě odměnou. V čase rozpadu tradičních hodnot se péče o dítě jeví coby jedna z mála smysluplných činností.“

Ivo Bartík, Květy 2/2014, strany 18 a 19.