časosběr  obsah   rejstřík

Včetně odezvy (na tento vývoj) z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
při Ministerstvu zemědělství ČR viz na soucitně.cz.