časosběr  obsah   rejstřík


Délka lidského života
je významně ovlivněna též znaky společnosti. A to vícero znaky, než bychom čekali...
SEDMÁ GENERACE 6/2012

Průměrná doba dožití - délka života - ve většině zemí souvisí s životním standardem, potažmo s výkonem ekonomiky. Tenhle vztah platí celkem spolehlivě pro většinu zemí světa. Bohatší lidé mají zdravější a delší život. Jenomže pro zhruba dvě desítky nejbohatších států světa tohle pravidlo neplatí. Sice mezi nimi také vidíme velké rozdíly v délce života, ty však vůbec nesouvisejí s příjmy.

Délka života v bohatých státech silně souvisí s rozdíly v příjmech v rámci státu. Čím méně se v dané zemi rozevírá propast mezi zámožnými a chudými, tím vyššího věku se tam všichni lidé dožívají.

To není vše. S rozdíly v příjmech totiž silně souvisejí také průměrná čísla v: duševním zdraví, obezitě dětí i dospělých, počtu vražd na 1 obyvatele, matematické gramotnosti, sociální mobilitě (pravděpodobnosti, že dítě poměrně chudých rodičů v dospělosti poměrně hodně vydělává, a naopak), vzájemné důvěře ve společnosti, četnosti těhotenství u mladistvých, drogové závislosti, postavení žen, dětské úmrtnosti, šikaně na školách, počtu vězňů, technologických inovacích nebo recyklaci odpadu.

Sáhodlouhá řada rozličných sociálních potíží má podstatně horší čísla v zemích s většími rozdíly v příjmech.

Lepší výsledky rovnostářských států nejsou způsobeny tím, že bohatým berou a chudým dávají. V zemích s velkými sociálními rozdíly se totiž mají hůře jak chudí, tak i bohatí.

Lékaři a psychologové zjistili, že skutečnou příčinou, proč státy s většími rozdíly v příjmech žijí nezdravěji a hůře, je větší napětí ve společnosti.

Přibývá stresu i podnětů k sebestřednosti či asociálnímu chování. Namísto zdravého sebevědomí všech se pozornost vyvolených i neúspěšných soustřeďuje na soutěžení o statusové symboly.

Některé společnosti se k menším sociálním rozdílům dopracovaly kulturou, v níž nejsou zvykem spektakulární platy špičkových manažerů a firmy považují za běžné podělit se o zisky se svými zaměstnanci.

Vojtěch Kotecký ke knize Richarda Wilkinsona a Kate Pickettové "The Spirit Level: Why equality is better for everyone", druhé a doplněné vydání, Penguin Books, 2010.

Úryvky. Původní název článku: „Proč je Skandinávie zdravá, chytrá, zelená a v pohodě“ Celý článek na webu SEDMé GENERACE. Převzato s laskavým svolením redakce.