časosběr  obsah   rejstřík


Peklo na Zemi
Přesněji, jedno z tisíců pekel vybudovaných a provozovaných námi, lidmi.

Na veřejná jatka „Karantina“ v Bejrútu jsou živé ovce a skot sváženy z mnoha zemí Evropské unie, například z Francie, České republiky či Španělska. Pátrací skupina z britské organizace CIWF už viděla ledacos, ale s čím se setkali tentokrát, překonalo jejich nejhorší představy a dosud se s tím nevyrovnali.

Naprostý zmatek, vše je potaženo vrstvou krve, stolicí a všemi možnými částmi těl. Zvuky a pachy jsou ohromující. Muži chytají ovce, tu za rouno, jinou za zadní nohu a táhnou je k porážecí lince. Krávy, býci a telata jsou vytahováni provazy kolem krku. Na každého, kdo se pokouší odolat, muži řvou a bijí jej kovovými tyčemi. Zřetelně vyděšená zvířata v zoufalé snaze uniknout, kloužou po betonové podlaze, zakopávají ve žlabech i o sebe, narážejí hlavou do zdí či v pádu o zem.

Některé ovce přeskakují mrtvoly svých družek i široké žlaby plné krve. Zoufale se snaží najít cestu pryč odtud. Krávy, již dlouho ponechány při plném vědomí visíc za jednu nohu, s tváří spočívající v kaluži krve, sledují zvířata při porážce všude kolem dokola. Uvědomují si, že brzy bude řada na nich.

Na těchto jatkách se naprosto přehlížejí mezinárodní doporučení pro porážku. Vyzvěme libanonského ministra zemědělství, aby nechal jatka okamžitě uzavřít.