časosběr  obsah   rejstřík


Psychologický paradox
Rakušan, doktor filozofie, vegan Helmut F. Kaplan: „Mezi lidmi, kteří mají v jídelníčku maso, je přínosné propagovat vegetariánství. Nikoliv však veganství - jeho propagace je jednoznačně přínosem pouze u eticky motivovaných vegetariánů, jinak se dokonce jedná o medvědí službu.“

Komerční používání zvířat znamená prakticky VŽDY také jejich VYUŽÍVÁNÍ, protože všudypřítomné myšlení v kategoriích hospodárnosti a maximálního zisku vede automaticky k vykořisťování zvířat. Průmysl zužitkovávání zvířat představuje vzájemně těsně propletený celkový systém s účelem maximalizace zisku, v jehož centru stojí produkce masa. Skoro všechna zvířata, která SE NĚJAK VYUŽÍVAJÍ, se nakonec také SNĚDÍ.

Všeobecná propagace VEGETARIÁNSTVÍ je proto poměrně slibná, protože důvody pro zřeknutí se masa nejsou jen eticky a racionálně srozumitelné (resp. můžeme je učinit srozumitelnými), ale protože je lze pochopit i jaksi přímo z „životní praxe“: Že slepice nebo prase, které zrovna jím, muselo být předtím pro mě zabito, je bezprostředně každému jasné, a že budu v budoucnu místo housky se salámem jíst housky se sýrem, je také ještě poměrně snadno představitelné.

U VEGANSTVÍ však je vše mnohem komplikovanější, nepřímější – a hůře přijatelné:

Že mléko obsažené v tom mém sýru, pochází též ze zvířete, které je týráno a nakonec skončí na jatkách, je už jaksi vzdálenější, více „přitažené za vlasy“, než že to zvíře, které zrovna jím, muselo být předtím pro mě zabito. A že do budoucna nemám jíst ani tu housku se salámem, ANI housku se sýrem, se jeví jako sotva představitelné.

Nesmíme zapomínat (což propagátoři veganství často zapomínají), že už zřeknutí se masa, tedy krok k VEGETARIÁNSKÉMU způsobu života znamená pro většinu lidí opravdu veliký, ba „odvážný“ krok!

K vegetariánství lze lidi v optimálním případě přivést, k veganství musí většinou dospět sami. Krok vegetariána k veganství se odehrává v tichosti, v soukromí. Ovšem zpravidla za jednoho předpokladu: Když dotyčný nejí maso z ETICKÝCH důvodů. Proto má tak obrovský význam vést lidi k eticky motivovanému vegetariánství.

V následujících řádcích bych chtěl střízlivě a bez emocí vyložit, jaké strategie podle mého názoru máme v současné době (2010) k dispozici:

Propagace vegetariánství přivádí lidi JAK k vegetariánství, TAK I k veganství

Mezi (eticky motivovaným) vegetariánstvím a veganstvím existuje sice ne nutná, ale zřetelná souvislost. Vegetariánství je v podstatě předpokladem pro veganství, skoro všichni vegani byli předtím vegetariány. Sotvakdo se z „masojeda“ stane jedním krokem rovnou veganem. Z vegetariána se poměrně snadno může stát vegan, z „masojeda“ téměř nikdy. Každý krok směrem k vegetariánství je tedy zároveň potenciálním krokem k veganství. Stručně řečeno: Kdo podporuje vegetariánství, napomáhá současně i veganství.

Obdobně to platí i v ekonomické rovině:

Citelný impulz směrem k „vegetarianizaci“ společnosti (snížená poptávka po mase) nastartuje vlastní dynamiku s dlouhodobou tendencí k „veganizaci“ společnosti. Neboť různé formy využívání zvířat tvoří úzce propojený celkový systém, jehož nejdůležitějším prvkem je produkce masa. Pokud tento nejdůležitější prvek, produkce masa, začne odpadávat z důvodu pokračujícího prosazování vegetariánství ve společnosti, stane se celkový systém méně výnosným – a časem postupně vymizí. Závěr tedy je: Pokud úspěšně zvládneme „vegetarianizaci“, dostaneme „veganizaci“ jako dárek navíc.

Ale propagace veganství lidi nepřivádí ANI k vegetariánství, ANI k veganství

Naopak snaha udělat z „normálních“ lidí, tedy lidí dosud pojídajících maso, k nynějšímu dni vegany, nejen že nemá výhled na úspěch, ale dokonce je škodlivá: Tím totiž nejen že nezískáme nové vegany, ale dokonce ZABRÁNÍME „vzniku“ nových vegetariánů!

Neboť i lidé, kteří by vnitřně byli ochotni a připraveni k vegetariánskému způsobu života, udělají okamžitě obrat zpět, když jim řekneme: „Tak, moji milí, ona ta věc se vlastně má tak: když teď přestanete jíst maso, tak to ještě zdaleka nestačí...“ Potenciální vegetarián se po takové „osvětě“ okamžitě emocionálně a intelektuálně uzavře, nadále bude jíst maso a na dlouhou dobu (ne-li navždy) bude hluchým k jakékoliv snaze přimět ho ke zřeknutí se masa.

Samozřejmě že se má propagovat i veganství. Ale jen tam, kde existuje reálná šance získat nové vegany – a ne tam, kde hrozí nebezpečí odradit potenciální vegetariány.

© Helmut F. Kaplan

Z webu tierrechte-kaplan.org přeložila Miriam Mráčková.

Knihu Helmuta F. Kaplana „Proč nejím maso“ vydalo nakladatelství AB - KONZULT, spol. s r. o. roku 2004 (uvedený text výše z ní nepochází, ten je až z roku 2010).