časosběr  obsah   rejstřík


Gigajatka
Kvůli masu na naše stoly každoročně usmrtíme více než 50 miliard živočichů (a to ani nejsou započítáni živočichové vodní).

Odhad pro rok 2003 vycházel z údajů z přibližně 210 zemí a státních území. Statistiku zveřejnila Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO). Údaje samozřejmě nejsou úplné, protože některé státy o počtu usmrcených zvířat neinformovaly a také zdaleka ne všechna zvířata zabitá pro tyto účely jsou úředně evidována. Kromě toho některé druhy nebyly do statistiky vůbec zahrnuty (například vodní organismy).

FAO uvádí, že v roce 2003 bylo usmrceno 45,895 miliard kuřat, 2,262 miliard kachen, 1,244 miliard prasat, 857 milionů králíků, 691 milionů krocanů, 533 milionů hus, 515 milionů ovcí, 345 milionů koz, 292 milionů krav a telat (na hovězí a telecí maso), 65 milionů jiných hlodavců (vyjma králíků), 63 milionů holubů a jiných ptáků, 23 milionů buvolů, 4 miliony koní, 3 miliony oslů a mul, 2 miliony velbloudů.

Trvalému užitku, jaký člověk z „hospodářských“ zvířat má, žel vůbec neodpovídá chování lidí. „Jateční“ zvířata žijí často v nevyhovujících podmínkách a jejich smrti předchází velké utrpení. Každý konzument masných výrobků by se měl - i ve vlastním zájmu - snažit tento neradostný stav zlepšit.

Zdroj: zpravy24.pantax.cz.