časosběr  obsah   rejstřík


Opuštěni
Evropsaká Unie by měla převzít politickou odpovědnost za miliony opuštěných zvířat na svém území.

Dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva (tzv. smlouva o reformě EU). Mimo jiné se v ní uvádí, že EU a jednotlivé členské státy jsou povinny zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí.

I v samém srdci Evropy však nadále každoročně umírají miliony opuštěných zvířat v táborech smrti, které se nazývají zvířecí útulky, anebo sice „na svobodě“ - ale hlady, zimou, na nemoci či po požití jedové nástrahy. (Tvůrci petice si jistě uvědomují, že ne všechny psí útulky jsou tábory smrti.)

Národní předpisy, které takové postupy zakazují, tu jsou, ale většinou se ani místní úřady ani příslušné orgány exekutivy o dodržování těchto zákonů nestarají.

A tak ani ta nejbarbarštější týrání zvířat nemají často žádné trestněprávní důsledky, nejsou postihována.

Komise EU a Parlament EU by proto měly vydat závazné právní předpisy, které by zajistili právo opuštěných zvířat na důstojný život.

Épetice od Parlamentu EU požaduje:

  • Zákaz zřizování stanic, kde jsou zvířata usmrcována, ať už se tyto stanice nazývají jakkoliv.
  • Ukončení jakéhokoliv lékařsky nepředepsaného usmrcování opuštěných zvířat, pouze v případě existujícího doporučení veterinárního lékaře aplikaci bezbolestných metod eutanázie.
  • Vytvoření závazných státních očkovacích a kastračních programů.
  • Určení (minimálních) standardů pro zvířecí útulky.
  • Revizi stávajících mysliveckých právních předpisů, které připouští neuvážené usmrcování domácích a opuštěných zvířat.
  • Zákaz zneužívání opuštěných zvířat pro laboratorní pokusy.
  • Zavedení zákonů na domácí chov zvířat a omezení komerčních chovů zvířat.
  • Podporu výuky ochrany zvířat na školách.