časosběr  obsah   rejstřík


On a ona
Cesta k dobrému vztahu mezi mužem a ženou spočívá v pochopení rozdílů jeho a její mysli.

On dělal chybu, když se ji snažil ovládnout; teď dělá stejnou chybu ona. Snaží se ho změnit tak, aby se více podobal jí samé. On si uvědomuje, jak moc mu ona nerozumí, a je pro něj velmi těžké jí to říci.

On hledá spoluhráče, ne soupeře. Snaha s někým vyjít a porozumět mu není hledáním rovnováhy moci - to vede jen k válce.

On hledá odlišnou mysl, všudypřítomnou záhadu, osobu, již nelze nikdy zcela dobýt. Její mysl (nikoliv tělo) je poněkud vzdálená, nepochopitelná a jistým způsobem tajemná. To je přesně to, co on chce.

Když ona něco cítí, chce to říct. Když on, zaznamená to jeho vědomí, ale necítí potřebu to vyjádřit.

Ona cítí do větší hloubky. Pociťuje víc radosti, ale i smutku.

On se domnívá, že citové projevy prozrazují zranitelnost - učí se zakrývat, co si myslí. A považuje to za sebeovládání.

On mnohem snadněji vzkypí, pak jde pryč, aby vychladl. Dokáže vybuchnout (vztekem, který je lépe ovládat). Ona potíže ráda zvažuje.

On není uzpůsoben k tomu, aby dokázal číst společenské situace. Nedokáže se vcítit do druhých tolik jako ona. Nerozlišuje jemné odstíny hlasu a jeho intenzitu - signály, které jsou pro ni emocionálními znameními. Je k těmto věcem prostě hluchý, je prostě hůře vybaven. Unikají mu podrobnosti společenských setkání (které ona zaznamenává bez sebemenšího úsilí) a verbální pohlazení (pro ni tak významná).

Můžeme nadále předstírat, že on má takové schopnosti, aby mohl být tím, čím ona. Ale to vede jen k deziluzi a odmítání. On nemůže být tím, kým si současná společnost myslí, že by měl být.

Domněnka, že on postrádá city nebo že je nedokáže vyjádřit, je jedním z nejškodlivějších mýtů. Vedla k názoru, že kdyby dovedl své city vyjadřovat, žili by spolu on a ona ve větším souladu. Očekávala se jeho změna - ale on to neudělal. Ona se na něj proto zlobí a vzdává to. On se zlobí na ni a vzdává to, protože nemá schopnosti k tomu, aby mohl splnit její sny.

Cesta k dobrému vztahu mezi mužem a ženou spočívá v pochopení rozdílů jeho a její mysli. Učit se zkoušet vidět věci tak, jak je vidí on i ona. To je cesta k míru, spokojenosti. Ta druhá ke sporu.

Anne a Bill Moirovi „Proč muži nežehlí“ (Grada, 2000)