časosběr  obsah   rejstřík


Po mnoha letech
snažení přichází odpovídající odezva. Zatím z Haagu.

Pozoruhodného úspěchu dosáhla dlouholetá kampaň Greenpeace a dalších organizací na zastavení každoročního vyvražďování stovek velryb v Jižním oceánu, údajně ve jménu vědeckého bádání.

Od roku 1987 aktivisté bojovali proti těmto každoročním „vědeckým“ výpravám Japonska. Odhalovali, čím tyto výpravy skutečně jsou – pouhou zástěrkou pro lov obchodní.

A konečně i jeden z nejuznávanějších soudů světa, Mezinárodní soudní dvůr, označil japonský lov velryb v Jižním oceánu jako protiprávní. Podrobněji na webu Greenpeace.