časosběr  obsah   rejstřík


Zvířecí koncentráky?
je podnázev nejnovějšího dílu pořadu „Nedej se!“

Pětadvacetiminutový dokument v režii Martina Slunečka nahlíží do moderního velkochovu prasat a ekologického chovu prasat.

Jedná se o třináctou komnatu: lidé nechtějí znát pravdu o velkochovech hospodářských zvířat. Životní podmínky zvířat ve velkochovech jsou přesně na té hranici, aby se získávání masa hospodářsky vyplácelo.

Jde o to, aby selata či brojleři získali odpovídající hmotnost, tím pak jejich život končí. Mají vůbec nějaká práva? Majitelé se urputně brání jakýmkoli návštěvám svých velkochovů, natož volnému natáčení. Udávaným důvodem jsou obavy z nebezpečí zavlečení nákazy (tvůrcům pořadu vyšel vstříc jediný velkochovatel z mnoha oslovených). Jak ale získat důvěru k velkochovům, když se veřejnost nemůže přesvědčit o skutečném stavu věcí? V kontrastu s tím tu je řada biochovů, které jsou pro veřejnost otevřeny a umožňují stále častěji nákup ze dvora.

Pořad ke shlédnutí na webu České televize.