časosběr  obsah   rejstřík


Patenty na mutanty
Úryvky ze stejnojmenného článku Jana Kellera pro měsíčník Hnutí DUHA „Poslední generace“ 2/1997 (podle měsíčníku The Ecologist 5/96).

Počátkem sedmdesátých let byly vyvinuty nové genetické technologie umožňující přenášet geny mezi různými druhy organismů. Geny mohou být přenášeny od bakterií na rostliny a naopak, stejně jako mezi myší a člověkem či z člověka na bakterie. Senzačně riskantního objevu se okamžitě ujaly politické a ekonomické zájmy.

Důležitý precedens tímto směrem učinil Nejvyšší soud USA, když v roce 1980 rozhodl, že cokoliv pod sluncem může být patentováno, pokud to bylo vytvořeno lidskou invencí, bez ohledu na to, jedná-li se o živý organismus či neživou věc.

Další krok se udál v dubnu 1988, kdy patentový úřad USA vydal první patent na savce - obyčejné myši byl na Harvardské univerzitě do její genetické výbavy voperován gen působící rakovinu. Vznikla tím tzv. onkomyš, myš donucená rodit potomky nakažené rakovinou. Lidský důmysl triumfoval a patentový úřad uznal zmíněný patent jako platný pro všechny další onkotvory, s výjimkou lidí.

Od počátku devadesátých let si jednotlivé obchodní firmy nechávají už běžně patentovat své mutanty. Například společnost Agracetus (vlastněná jednou americkou chemickou firmou) přihlašuje v roce 1992 k patentování geneticky upravenou bavlnu posílenou antibiotiky.

Jinou možnost využila rok předtím společnost Merck Pharmaceuticals, kdy s Kostarikou uzavřela smlouvu, díky které společnost získala za dva milióny dolarů výhradní právo vyvíjet a dát si patentovat nové produkty z živých organismů žijících v kostarických deštných pralesích.

S tím, jak obchodní firmy získávají kontrolu nad biologickými a genetickými „zdroji“, stávají se i ty rostliny a zvířata, pro něž dříve neměl člověk formu zneužití, novým zbožím, neboť také ony slibují průmyslové zhodnocení.

Postupně se rodí mocný bioprůmyslový komplex, jehož zisky jsou založeny na experimentování se životem v celé jeho pestrosti. Uklidnit nás může jedině to, že se není třeba obávat případného většího zneužití. Větší zneužití daru života si totiž lze již jen stěží představit.

Převzato s laskavým svolením redakce.

sedmagenerace.cz