časosběr  obsah   rejstřík


Láska a strach
z pohledu Miguela Ruize, popsaném v jeho knize „Láska, vztahy a přátelství“.

Jako buňky tvoří naše tělo, tvoří emoce naše duševní zdraví.
Existují dva hlavní zdroje emocí: jedním je strach a druhým je láska.
Všichni známe oba dva, ale u každého z nás převládá strach.

Jaký je strach a jaká láska?

Láska nemá žádné závazky. Strach je plný závazků.

Cokoli děláme ze strachu, děláme proto, že to dělat musíme, a očekáváme, že druzí něco udělají, protože to udělat musejí. Jakmile máme nějaký závazek a musíme něco udělat, okamžitě se tomu bráníme. Čím víc se bráníme, tím víc trpíme. Dříve nebo později se snažíme svým závazkům uniknout.

Láska však nezná žádný odpor a ničemu se nebrání.

Cokoli děláme z lásky, děláme proto, že to chceme dělat. Je to pro nás potěšení. Je to jako hra, která nás baví.

Láska nemá žádná očekávání. Strach je plný očekávání.

Máme-li strach, všechno děláme jen proto, že si myslíme, že to dělat musíme, a očekáváme, že to druzí budou dělat také. Něco očekáváme, a když se to nestane, máme pocit, že nám bylo ublíženo, připadá nám to nespravedlivé. Obviňujeme druhé, že nesplnili naše očekávání. Proto strach bolí.

Když milujeme, nic neočekáváme; cokoli děláme, děláme proto, že to dělat chceme, a také ostatní dělají to, co dělat chtějí. Když neočekáváme, že se něco stane, nevadí nám, když se to nestane. Necítíme se poškozeni, protože nám připadá dobré cokoli, co se stane.

Láska je založena na úctě. Strach si ničeho neváží - neváží si ani sám sebe.

Jak poznáte, že si nevážíte sami sebe? Když si říkáte: „Já chudák, nejsem dost silný, nejsem dost inteligentní, nejsem dost krásný, nedokážu to.“ Sebelítost pochází z nedostatku úcty. Jestliže vás lituji, znamená to, že si vás nevážím. Myslím si, že nejste schopni vlastního rozhodnutí a něco dokázat.

Jestliže rozhoduji za vás, nevážím si vás. Jestliže si vás nevážím, snažím se vás ovládat. Dětem říkáme, jak se mají chovat, nevážíme si jich. Snažíme se pro ně dělat to, co by měly dělat samy pro sebe. Když si nevážím sám sebe, lituji se. Nevěřím, že v tomto světě něco dokážu.

Láska si lidí váží. Miluji vás; vím, že to dokážete. Vím, že jste dost silní a inteligentní, abyste se uměli samostatně rozhodovat. Nemusím rozhodovat za vás. Jste toho schopni sami. Jestliže upadnete, podám vám ruku a pomohu vám vstát. Řeknu vám: „Dokážeš to, dej se do toho.“ Tomu se říká soucit, a soucit není lítost. Soucit vychází z úcty a lásky, kdežto lítost vychází ze strachu a nedostatku úcty.

Láska je naprosto zodpovědná. Strach se zodpovědnosti vyhýbá.

Ale to neznamená, že je nezodpovědný. Snaha vyhnout se zodpovědnosti je jednou z největších chyb, kterých se dopouštíme, neboť každý čin má svůj důsledek. Důsledky má všechno to, co si myslíme, všechno to, co děláme.

Když učiníme nějaké rozhodnutí, má to důsledek. Když neučiníme nějaké rozhodnutí, má to důsledek.

Proto je každý člověk zodpovědný za všechny své činy a myšlenky, i když si to nepřeje. Druzí lidé se mohou pokusit zaplatit za vaše chyby, ale nakonec za ně zaplatíte vy sami, často dvojnásobně. Snaží-li se někdo být zodpovědný za vás, vytváří to ještě větší drama.

Láska je vždy dobrosrdečná. Strach je nepřátelský.

Máme-li strach, jsme plní podmínek, plní očekávání, vyhýbáme se zodpovědnosti a litujeme se. Jak se můžeme cítit dobře, když máme takový strach? Máme pocit, že nás každý zneužívá; jsme rozzlobení nebo smutní nebo žárliví nebo opuštění.

Hněv je zamaskovaný strach. Smutek je zamaskovaný strach. Žárlivost je zamaskovaný strach.

Se všemi těmito emocemi, které vycházejí ze strachu, můžeme dobrosrdečnost jen předstírat. Nejsme dobrosrdeční, protože se necítíme dobře, protože nejsme šťastní.

Jsme-li na cestě lásky, nemáme žádná očekávání. Nelitujeme ani sebe ani svého partnera. Cítíme se dobře, a proto jsme dobrosrdeční.

Láska je štědrá. Strach je sobecký.

Láska vás činí štědrými a otvírá vám všechny dveře. Sobectví všechny dveře zavírá.

Láska si neklade žádné podmínky. Strach má spoustu podmínek.

Mám-li strach, miluji druhého jen tehdy, pokud mi dovolí, abych ho ovládal, pokud je ke mně hodný, pokud odpovídá představě, kterou jsem si o něm vytvořil. Mám o něm určitou představu, a protože takový není a nikdy nebude, odsuzuji ho a shledávám ho vinným. Často se za něho stydím, protože není takový, jak si ho představuji. Trápí mě to a pomalu ztrácím trpělivost. Dobrosrdečnost jen předstírám.

Na cestě lásky nejsou žádné podmínky. Miluji svého partnera bezpodmínečně. Miluji ho takového, jaký je, a může si dělat, co chce. Jestliže se mi nelíbí, jaký je, mohu si najít někoho, kdo se mi líbí. Nemáme právo nikoho měnit a nikdo nemá právo měnit nás. Jestliže se změníme, pak jen proto, že se chceme změnit, protože už nechceme trpět.

Na cestě strachu máme tolik podmínek, že si vytváříme spoustu pravidel, která nás mají chránit před emoční bolestí, zatímco bychom neměli mít žádná pravidla. Tato pravidla narušují komunikaci mezi námi, neboť když máme strach, tak lžeme. Jestliže partner očekává, že se budu chovat určitým způsobem, mám pocit, že mám povinnost chovat se podle toho. Ve skutečnosti prostě nejsem takový, jak si mě partner představuje. Když jsem upřímný a když jsem sám sebou, partner se rozzlobí. Já mu pak lžu, protože mám strach z jeho odsouzení. Mám strach, že mě shledá vinným a potrestá mě. A kdykoli si na to vzpomene, bude mě trestat znovu a znovu za tutéž chybu.

Na cestě lásky je spravedlnost.

Když uděláme chybu, zaplatíme za ni jen jednou, a jestliže se opravdu milujeme, pak se ze svých chyb poučíme.

Na cestě strachu není žádná spravedlnost.

Za každou svou chybu platíme tisíckrát. Také svého partnera trestáme za každou chybu tisíckrát. To v něm probouzí pocit křivdy a otevírá emoční rány. Náš vztah musí skončit neúspěchem. Lidé si vymýšlejí dramata pro všechno, i pro pouhé malichernosti. Tato dramata vidíme ve všech vztazích, protože lidé žijí ve strachu.

Totéž coby prezentace.

Knihu vydalo (Praha 2010) i prodává Nakladatelství PRAGMA.