časosběr  obsah   rejstřík


Bazén bez chemie
Rodinný bazén (ale i veřejné koupaliště) se může obejít bez „chemie“. Vodu čistí rostliny tak, jako v kořenové čistírně odpadních vod.

Takové přírodní koupací jezírko je šetrné k životnímu prostředí a mohou ho využívat a radovat se z něj nejenom lidé, ale i mnoho živočichů, které tento vodní prvek přiláká, i vodních a břehových rostlin, kterým poskytuje vhodné podmínky pro růst.

Celá plocha nádrže se dělí na dvě části - zónu koupací a čistící. U menších variant, které pracují bez cirkulace vody je vhodný poměr mezi oběma částmi přibližně 1:2. Pokud je zajištěna cirkulace a částečná obměna vody, může být čistící zóna menší. Část určená ke koupání je hluboká přes dva metry. V druhé části je nasypána vrstva kačírku a v ní jsou různé druhy vodních a mokřadních rostlin, od leknínů přes orobince a kosatce až po různé druhy travin. Zde dochází pomocí rostlin a mikroorganismů k rozkladu a spotřebovávání živin z veškerých nečistot, prachu, potu a odumřelých částí rostlin. Předěl mezi těmito částmi může být tvořen různým způsobem. Esteticky působí dřevěný rám nebo kameny poskládané po obvodě. Je možno také použít pytle naplněné štěrkem nebo jiný způsob.

Malá přírodní koupaliště budovaná u domů můžeme osázet mnoha druhy mokřadních rostlin a vytvořit si tak krásnou "mokřadní zahrádku". V případě většího přírodního koupaliště se nedoporučuje příliš hýřit různými druhy rostlin, protože následná údržba (kosení, odstraňování nadbytečné rostlinné hmoty) může být velmi náročná. Pro zpevnění a zajištění břehů je nejlepší vysázet rákos obecný spolu s třeba orobincem uzkolistým či širolistým. Tyto druhy rostlin postupně vytvoří hustý a souvislý porost, který zamezí růstu nežádoucích rostlin. Na krajích těchto porostů můžeme postupně dosazovat esteticky zajímavé druhy rostlin (kosatce, šmel, ...).

Péče a údržba o koupací jezírku v zahradní variantě je nenáročná. Během roku je potřeba vychytat řasy a listy v době vyššího výskytu a to je jaře a na podzim, během zimy seřezat uschlé části rostlin přímo nad ledem a po několika letech provést redukci bujně rostoucích rostlin. Před sezónou je dobré odsát usazeniny, neboť obsahují větší množství živin a mohly by se stát příčinou nežádoucího rozvoje řas. Sediment ze dna koupací části se odstraňuje pomocí vysávacího čerpadla. Voda se z nádrže ani na zimu nevypouští, jen se během roku doplňuje odpařené množství vody. Řádově se jedná o 20 až 30 cm vodního sloupce za rok. K ohřátí vody v jezírku dochází díky mělkým pobřežním částem dříve než u klasických bazénů.

Zdroj: Rodová osada

Převzato s laskavým svolením autora.