časosběr  obsah   rejstřík


S masem k přírodní katastrofě
Během příštích 40 let bychom měli snížit spotřebu masa o polovinu oproti stávající úrovni, jinak se nevyhneme přírodní katastrofě. To je závěr studie vědců, kterou zveřejnil britský deník "The Guardian".

Eric Davidson z výzkumného centra "Woods Hole Research Centre", které se dlouhodobě věnuje ekologii, navrhuje jak zmenšení porcí, tak celkového množství spotřebovaného masa. Pěstování krmiv vyžaduje obrovský objem hnojiv spotřebovaných na polích. Z hnojiv se uvolňuje oxid dusný, jeden z plynů způsobujících globální změny klimatu. Davidson upozorňuje, že se již více hnojiv spotřebuje při pěstování krmiv pro zvířata než při pěstování potravy (přímo) pro lidi.

Jediné prase představuje větší fekální znečištění než tři lidé. Navíc kejda a veškerá ostatní chlévská mrva je vedle hnojiv nejen dalším zdrojem skleníkových plynů, ale i chemického koktejlu pocházejícího ze stravy velkokapacitně chovaných zvířat: antibiotik, vakcín a insekticidů - to vše má zajistit co nejvyšší „užitkovost“ zvířat. Nejedná se tedy „pouze“ o miliony tun fekálií, nýbrž o miliony tun velmi jedovatých fekálií.

Příkladem skrytého nebezpečí v nadužívání herbicidů je ničivý dopad na společenstva včel. Jejich význam je přitom pro přírodu i člověka nenahraditelný - stačí si představit, co by znamenalo ruční opylování každého květu v případě vyhynutí včelstev.

Guardian upozorňuje na tendenci obyvatel prvního světa jíst čím dál tím víc a čím dál větší porce. V roce 1955, když McDonald's představil svůj hamburger, vážil 45 gramů. Dnes váží více než 5x tolik, skoro čtvrt kilogramu. Podle statistik „Světové banky“ a „Světové zdravotnické organizace“ se ale epidemie obezity netýká jen prvního světa. Potíže mají i země, jako je Čína nebo Mexiko. „Světová zdravotnická organizace“ uvedla, že v roce 2011 obezita způsobila již více úmrtí než podvýživa.

Skeptici tvrdí, že potřebná změna ve stravovacích návycích milionů lidí není možná. Autoři studie si však jednak uvědomují, že na budoucnost bude mít vliv mnoho proměnných, jednak s nadějí poukazují na uplynulé desetiletí, v němž se podařilo změnit přístup rozvinutého světa ke kouření.

Mírně upraveno. Zdroj: můj doktorka.cz, její ČTK. V angličtině článek na webu guardian.co.uk.