časosběr  obsah   rejstřík


Jeden svět
„Zkoušíte si dát nohu za krk? Nacpat dlaň do pusy? Udržet lžičku na nose? Proč ne, ale kolik času věnujeme nepodstatným činnostem?“ Lidé kolem festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“ nás vyzývají, abychom svoji (přebytečnou) energii a volný čas věnovali raději něčemu smysluplnému.

Pořadatelem festivalu je humanitární společnost Člověk v tísni, která v roce 1992 vznikla s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Dnes, vedle těchto dvou původních, provozuje ještě další dvě činnosti: programy sociální integrace a vzdělávací a informační programy.

Základní součástí posledně jmenované činnosti je právě festival „Jeden svět“. Na jeho webu najdeme kromě základních údajů (co, kdy a kde můžeme zhlédnout) také spoustu údajů souvisejících.

Program JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH je již více než pouhou odnoží festivalu (a svým významem jej pravděpodobně převyšuje).

Jaký přínos mají filmy pro vaši výuku?

Marek Výborný, Gymnázium Mozartova, Pardubice: „Pro studenty může být film podnětem k dalším úvahám nad daným tématem. Může být odrazovým můstkem k diskuzi, utváření vlastního postoje, hledání argumentů.“

Zdeňka Juklová, Obchodní akademie, Tanvald: „Filmy mohou v krátkém čase podat studentům dostatek informací, a to způsobem, který je pro ně přijatelný. Přínos vidím i v možnosti kriticky hodnotit a posuzovat předkládané téma, konfrontovat předkládané informace s učitelem, učebnicí nebo jiným zdrojem informací.“

Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká, Litomyšl: „Žáci vidí problémy skrze určité lidské příběhy. Řada filmů rozvíjí empatii a smysl pro odpovědnost. Jsou důležitým ukazatelem kladných hodnot, jako je spravedlnost, právo, snášenlivost, ale i naděje.“

Vlasta Vyčichlová, SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec: „Daří se mi tak mnohem lépe sdělovat to, co je slovy mnohdy nesdělitelné. Navíc mnozí moji studenti se díky nim naučí vyjádřit a obhájit své názory, vidět potíže z více úhlů.“


Vlasta Vyčichlová

Snímky zabývající se otázkami životního prostředí vyvolávají diskuze, burcují k činům, ukazují školákům, že jedinec zmůže svou, zdánlivě nicotnou, akcí víc, než si myslí. Platí to třeba o kresleném filmu Frédérika Backa „Muž, který sázel stromy“ (film na webu kamelietka.cz; předloha i film na webu cmelda.webnode.cz).

Jeden svět dětem je soubor filmů pro školáky ve věku 8 až 13 let, Jeden svět pro studenty je určen školákům nad 13 let a studentům středních škol. Níže představené filmy jsou pro mladší děti. Ukázky z následujících tří filmů jsou na webu jedensvetnaskolach.cz.


„Muž, který sázel stromy“ (Fredérick Back, Kanada, 1987, 30 minut; předloha Jean Giono).
V poetickém kresleném snímku sledujeme příběh smyšlené postavy Élzearda Bouffiera, osamělého pastevce z pustiny ve francouzských Alpách. Jednoho dne roku 1910 ho potká mladý poutník. Se zaujetím pozoruje muže, který každý den vysadí sto žaludů do neúrodné planiny, aby tak vrátil život do míst, jež zdánlivě navždy zahynula. Poutník nemůže na obětavého Élzearda zapomenout, proto se po deseti letech vrací a zjišťuje, že v oněch místech raší mladý les. Poustevník neúnavně a nezištně pokračuje ve své práci, která dává jeho životu smysl. Po mnoha letech se krajina díky jeho zásahu obrodí a osídlí ji zvířata i lidé. Příběh ukazuje, jak mocný může být zásah jediného člověka, který vytrvá ve své obětavé práci.


„Moje sousedka“ (Louise-Marie Colon, Belgie, 2006, 8 minut)
Loutkový snímek představuje jeden den v životě dvou obyvatelek jednoho domu. Každá z nich má jiné každodenní návyky. Sledujeme obě dvě od ranního vstávání, vaření kávy, koupele či sprchy, sledování televize a vytápění. Jedna zachází s energiemi zodpovědně a druhá jimi plýtvá tak, že to sama pozná na svých účtech. Přitom šetřit nemusí být těžké. Stačí zhasínat po odchodu z místnosti světlo nebo utahovat vodovodní kohoutek. Film na vtipném srovnání domácích zvyků sousedek ukazuje, jak i drobná opatření šetří energii a také peníze.


„Tak to vidím já: Amia“ (Břetislav Rychlík, Česká republika, 2010, 15 minut)
Šestiletá Amia bydlí s rodiči a mladším bratrem Shivou na statku uprostřed šumavské samoty. Jejich rodiče opustili město a rozhodli se žít především v souladu s přírodou. Amia prožívá v šumavské divočině krásné dětství, jejím přáním je být kobylou, anebo vílou. Doma ale musí přirozeně také pomáhat s rodinnou farmou. Ve svém věku tak dokáže chytit koně do ohlávky, nakrmit hospodářská zvířata nebo obdělávat záhony. Rodičům se díky jejich tolerantní výchově daří v dětech rozvíjet představivost, osobitost a temperament, ale také smysl pro zodpovědnost.


„Zvířata zachraňují planetu“ (3 minuty)
Série kreslených spotů, ve kterých zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. V krátkých vtipných spotech postavičky parodují nešetrné lidské způsoby, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může svým chováním přispět k menšímu ničení přírody.

Karel Strachota (ředitel programu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH): „Největší novinkou, ale až do příštího roku, bude spuštění portálu, který pracovně nazýváme Audiovizuální škola. Filmy doposud šířené prostřednictvím DVD budou na tomto webu ke stažení v několika formátech. Vedle toho zde učitelé najdou celé výukové lekce k různým tématům.“

22. filmová sada programu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH, věnovaná tentokrát ekologii, vyjde rovněž příští rok.

S využitím mimořádné přílohy deníku MF DNES z 18. února 2011.
S laskavým svolením vydavatele.

jedensvetnaskolach.cz

clovekvtisni.cz