časosběr  obsah   rejstřík


Můj ideál

Být veganem je krásný ideál. Ideál o čistotě, soucitu a nenásilí vůči živým tvorům.

Jako každý ideál, přináší s sebou i to, co na ideálu na první pohled není vidět: odpovědnost, závazek vůči svému zdraví a překážky v běžném životě.

Veganství tak zatím znamená životní styl pro opravdu rozhodnuté jedince, ochotné pro dobro zvířat a také pro své nejlepší zdraví podstoupit těžkosti v běžném životě.

Česká společnost zatím není tak vyvinutá a otevřená jako ta západní, kde je nejen dostatek veganských potravin a v restauracích nabízejí leckde i veganské menu, ale především jde o společenskou přijatelnost, která se u nás jen pozvolna zlepšuje. Abych však byl optimista, musím uznat, že během uplynulých deseti let se atmosféra v naší společnosti opravdu výrazně změnila a vše se vyvíjí kupředu.

Před 11-12 lety se na mě v restauraci dívali nechápavě, pokud jsem chtěl něco jen vegetariánského, dnes už spousta lidí ví i o veganství. Ovšem více než procházka kvetoucím sadem, je stále veganství spíše dobrodužstvím pro sebevědomé a neústupné povahy, které jsou kvůli životům zvířat a zářícímu zdraví ochotny absolvovat různé menší či větší těžkosti ve svém životě. Myslím, že životy zvířat za to stojí.

Když jsem někdy na střední škole poprvé slyšel o veganství, nechápal jsem to a přišlo mi to extrémní. Nedovedl jsem pochopit, proč by se neměly používat tak skvělé věci, jako jsou mléko a vejce, které naše kravičky a slepičky přece rády produkují jen a jen pro nás. Časem jsem zjistil, že je veganství jen důsledné vegetariánství a je jeho logickým vyústěním.

Proč? Pokud se již jednou vydáte na cestu vegetariánství, většinou to nebývá jen ze zdravotních důvodů. I když hledisko zdraví je také důležité, potkal jsem jen málo lidí, kteří by se stali vegetariány jen kvůli vlastnímu zdraví.

Většinou rozhoduje etické hledisko, náš soucit se zvířaty a snaha snížit jejich utrpení, které zažívají kvůli produkci masa. Bohužel, zvířata netrpí jen kvůli produkci masa, ale také mléka, vajec a samozřejmě různých tzv. vedlejších produktů jako jsou kožešiny, kůže, sádlo, želatina apod.

Míra lidského zneužívání zvířat je opravdu obrovská a za ty tisíce let, kdy člověk používá zvířata tak, jak se mu zlíbí, je něco živočišného obsaženo i v takových výrobcích a činnostech, kde byste to vůbec nečekali.

Veganství je jakási podmnožina vegetariánství, nazývaná také jako důsledné vegetariánství. Přijmeme-li toto názvosloví, pak je-li veganství důsledné, jakékoliv jiné formy vegetariánství jsou nedůsledné. Vegetariáni si často omlouvají třeba kožené boty tím, že to je „jen vedlejší produkt” a že zvíře nebylo usmrceno kvůli němu. Omyl: na jatkách není nic vedlejším produktem. Člověk dokáže ze zvířat zužitkovat každičkou část, nadělá z nich nejen kotlety, párky a salámy, ale také želatinové bonbony leštěnky na auta, potahy na volanty, kožené boty či bundy, bujóny a chuťové přísady. Nic se nevyhodí, masný odpad poslouží jako krmivo pro jiná, člověkem chovaná zvířata a to, co nemá jiné využití, skončí jako hnojivo.

Častý argument vegetariánů, že „pro mléko se nezabíjí”, je rovněž mylný. Kvůli mléku zvířata trpí při jeho tvorbě a jakmile skončí jejich vyšší dojivost, putují na jatka. Neputují tam jako „masné” krávy, ale jako vysloužilé „mléčné” krávy. A předtím, po celý jejich ukrácený život, tam putují jejich telata, počatá kvůli „laktaci”...

Přijímáte-li veganství, přijímáte fakt, že člověk zvířata nemusí vůbec využívat. Jde žít i bez toho a zvířata by si mohla žít své vlastní životy lépe, než jak jim to určil člověk. Rostlinná strava je neskutečně pestrá a při dobrém rozmyslu i velmi zdravá. Ne nadarmo průzkumy ukazují, že veganská populace se dožívá průměrně o několik let delšího života než běžní strávníci. Nejenže tak prodloužíte svůj vlastní život a zkvalitníte jeho hlubší rozměr, ale také zachráníte životy mnoha tisíců zvířat, která by trpěla kvůli masu nebo kvůli mléku a vejcím.

Veganství není jednoduché, ale každý krok dopředu je důležitý. Zvířecí produkty jsou v lidské společnosti používány v neuvěřitelném rozsahu, takže vyvarovat se všeho, co má nějaké spojení se zvířecím utrpením, je téměř nemožné. Je však na každém z nás, neskončit u vegetariánství, ale udělat další krok na cestě k zastavení zneužívání zvířat a jejich usmrcování člověkem, na cestě soucitu a etiky. Nezáleží, zda ten krok bude delší či kratší, jde o to jej udělat.

Prosím, udělejte jej...

Proč jsem vegan

Má veganská cesta začala zhruba před jedenácti lety, kdy jsem poznal, že vegetariánství neřeší vše a často dokonce zakrývá skutečné řešení problémů, třeba vzájemné vazby mléka a telecího masa. To mě vedlo k odmítnutí mléčných výrobků i vajec. Postupně jsem také přestal nosit kožené boty a jíst med. Nyní již několik let žiji v domácnosti, která je 100% veganská a tak mohu svůj život v tomto ohledu označit za spokojený. Ještě bych takový spokojený život přál i těm chudákům slepicím a kravám, které při cestách krajinou jen tuším zavřené v drůbežárnách a kravínech a které pak někdy vídám zavřené v nákladních autech, jak putují se smutnýma očima na jatka. Život na této planetě může být i radostný a šťastný, nebuďme sobci a dopřejme jej také jiným bytostem, než jsme my. Bytostem, které neumějí mluvit, ale kdyby uměly, tak vám za rozhodnutí pro veganství poděkují.

Rosťa Siksta