časosběr  obsah   rejstřík


Původní obrázek s překladem na webu futurologie.czweb.org
Humánní jatka?
Ze 100+1 ZZ (13/2005, str. 55; původně DISCOVER, Toronto), s laskavým svolením redakce, převzatý článek HUMÁNNÍ JATKA:

Jak vypadají poslední okamžiky zvířete, které kráčí na porážku? Zdá se vám taková otázka nevhodná? Je na místě a dnes už existují lidé, kteří se touto problematikou profesionálně zabývají.

Jatka je třeba vidět očima krav. Tak vypadá základní myšlenka prosazovaná Temple Grandinovou z Forth Collins v Coloradu. Až dosud je dobytek většinou považován za pouhou ekonomickou jednotku a jeho porážka za jeden z článků výrobního řetězce, který končí u spotřebitele. Nebere se ohled na to, že zvířata mohou trpět a cítit strach ze smrti.

Temple Grandinová se domnívá, že pocitům zvířat rozumí. Sama trpí autismem, který se projevuje mimo jiné strachem z okolního prostředí. Autisté dokáží podle ní pochopit prožívání zvířat mnohem lépe než jiní lidé.

JAK VIDÍ ZVÍŘATA
Grandinová tvrdí, že zvířata vnímají podrobnosti, které lidem unikají. Lidé mají schopnost vidět celek, částem již nevěnují pozornost. Mozek autistů a zvířat ale zpracovává všechny jednotlivé údaje, které mozek jiných lidí odfiltruje. Na rozdíl od zvířete dokáže člověk zpracovat jen zlomek vjemů.

Význam rozdílného vnímání se ukazuje v okamžiku, kdy je třeba navrhnout uspořádání prostor pro nově pojatá jatka. V této oblasti Grandinová získala značného uznání.

ROZHODUJÍCÍ DETAILY
Dobytek vedený na porážku může vystrašit každá maličkost, které lidé nepřikládají význam - pohozená láhev od limonády, nezvyklé světlo, otáčející se lopatky větráku. Ještě rušivější je pro ně neznámé prostředí. Chodby, kterými stádo postupuje, jsou proto podle návrhu Grandinové odděleny od okolí silnou stěnou, která dokonale chrání před neznámými zvuky. Podlaha nesmí být kluzká, protože chůze po ní je obtížná a zvířata po takovém povrchu odmítají jít. Každá maličkost jatek je navržena tak, aby dobytek nepropadal panice, jak dnes bývá na jatkách obvyklé. Je-li porážka nevyhnutelná, neměla by být stresující.


Temple Grandinová