časosběr  obsah   rejstřík


Krmelec na dostřel od „kazatelny“ (v Přírodním parku Řehořkovo Kořenecko).
Vlastníte honitbu?
Podle § 17 odst. 2 zákona o myslivosti má každý majitel pozemku právo požádat krajský úřad o vyhlášení svých pozemků za nehonební.

Krajský úřad vyhovět musí, ale přístup se kraj od kraje liší. Podporou takové žádosti je nález Ústavního soudu. A také tři rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, z nichž ten poslední ve věci Herrmann proti Spolkové republice Německo je nejvýznamnější.

Ty dva předchozí rozsudky vycházely ze smýšlení vlastníka pozemku. Což si některé naše úřady vykládaly tak, že vyžadovaly různá doložení tohoto smýšlení a zdráhaly se je uznat i třeba dlouholetému veganovi a držiteli mezinárodního oceněni za ochranu zvířat...

No, ale ten poslední rozsudek stanovuje, že právo vyhlásit pozemek za nehonební má jeho vlastník tím nejjednodušším způsobem: z důvodu výkonu vlastnického práva. Což doloží výpisem z katastru a tečka.

Většina pozemků je zahrnuta do takzvaných honiteb, kde si myslivci mohou dělat, co se jim zlíbí, včetně střelby na lesní zvěř, a také na psy a kočky.

Takže pokud máte pozemky a myslivce na nich nechcete, není nic snazšího, než požádat Váš krajský úřad. Případně poradím (spojení přes tarsana - mejlová adresa dole).

Pak se na Vašem pozemku bez Vašeho souhlasu nejenže nemohou konat hony, ale dokonce na něj nesmí vstoupit kdokoliv se zbraní (nejen v ruce, ale i přes rameno), nesmí na něm stavět posedy a podobně. Současně se zvětší okruh, v němž Vám nesmějí zastřelit psa či kočku (což myslivci činí ročně ve zhruba 5 000 případech u psů a 20 000 u koček).

Dobrá rada JUDr. Jana Šťastného.