časosběr  obsah   rejstřík


Hokusy V
Závěr z recenze Aleny Rettové na knihu HOLOCAUST od Milly Schär-Manzoli. Převážnou část této knihy zaplnilo 150 protokolů o pokusech na zvířatech z 60 laboratoří Švýcarska. Popisuje též tamní lobby, „chov“ zvířat pro pokusy, obchod s nimi. V češtině knihu vydala Nadace Spisovatelé za práva zvířat roku 1996.

Věda si ponechala původní vášeň, touhu po poznání, a spolu s ní nárok na hledání poznatků, avšak opomněla to, že tato vášeň znamená lásku - a tedy nanejvýš etický vztah - k poznávanému.

Bez této lásky je věda vykořeněná, nesmyslná a může se stát hříčkou v rukou mocných, ale nezodpovědných lidí.

Můžeme popřít ono původnější určení vědy, můžeme si vymyslet jiné. Ale chceme-li vůbec dát vědě smysl, otázce po jejím určení se nevyhneme (tradiční propagace vědy, mechanicky poháněné „touhou po poznání“, selhává).

Pak je na místě se tázat: chceme seriózní vědu, založenou na etice a definovanou etikou, respektive kontextem života a soužití na této planetě?

Nebo se spokojíme s bezcílnou hrou, trefováním se do nahodilých poznatků, případně systematickým, avšak nesmyslným poznáváním souvislostí za cenu, která je - snad až příliš - vysoká?

Knihu lze snad ještě objednat na webu „První společnosti za práva koček“.