časosběr  obsah   rejstřík


Hokusy III
K pokusům na zvířatech se vyjádřili i dva z profesorů Masarykovy univerzity v Brně, Hana Librová a Jan Keller.

„Naše snaha co nejdéle vyváznout z údělu smrti a uniknout bolesti nesmí být postavena na utrpení slabších spolustvořených bytostí. Pokusy na zvířatech se zpronevěřujeme svému správcovskému pověření,“ říká Hana Librová (v rozhovoru pro článek „Mají zvířata duši?“ v Magazínu AD-křesťanství a svět 8/1996).

Podle ní zvířata drasticky doplácejí na lidskou nezodpovědnost ke světu: „Uvědomuji si, že jsme závislí na moderním evropském lékařství, které je postaveno na zvířecích obětech. Až doposud jsme to chápali jako samozřejmost a nekladli jsme si důsledně otázku, zda to tak musí být a zda v tom smíme pokračovat.“

A od Jana Kellera první zhruba čtvrtina článku „Obětování zvířat“ (v Alternativě leden-únor 1997):

Mnohé z minulých civilizací, které dnes se skromností sobě vlastní označujeme za primitivní, přinášely svým bohům kruté oběti v podobě rituálních vražd zvířat. Činili tak proto, aby výměnou získaly od nadpřirozených sil požehnání své vlastní prosperity. Při zmínce o jejich barbarství nám naskakuje husí kůže a jsme vděční za to, že žijeme ve zcela jiné době, v době pokroku a humanity.

Žijeme však pouze v době, která rituál obětování zvířat na oltáři prosperity učinila na jedné straně naprosto systematickým, na straně druhé ho vzdálila očím veřejnosti, takže jeho nepředstavitelná krutost nebudí naše pohoršení. Můžeme se dokonce tvářit, že o bestialitách páchaných na živých tvorech a o spojitosti jejich trýznění s naší posvátnou prosperitou nemáme ani tušení.